Rambøll leverer tilfredsstillende resultat i et år præget af corona-epidemien

17. marts 2021
På trods af den globale corona-krise opnåede Rambøll Gruppen et tilfredsstillende driftsresultat og et meget stærkt cash flow i 2020. Den internationale ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed styrkede sin position inden for bæredygtighed med integrationen af Henning Larsen og lanceringen af en ny global enhed for strategisk bæredygtighedsrådgivning.
Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Jens-Peter Saul, CEO, Ramboll Group

Contacts

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000

Marianne Sørensen

Group Chief Financial Officer
T: +45 5161 1000

2020 var et udfordrende år præget af den globale sundhedskrise og nedlukningen af samfund og økonomier verden over. I lyset af usikkerheden og de hastige forandringer forårsaget af pandemien var Rambølls økonomiske resultat i 2020 tilfredsstillende.

Rambølls omsætning var 13,6 milliarder kroner, som er et fald på 4.1 % fra 14,2 milliarder kroner i 2019. Organisk vækst var -4,9 %, og Rambølls driftsresultat før afskrivninger på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) udgjorde 681,8 millioner kroner mod 762,5 mio. i 2019, hvilket resulterede i en EBITA-margin på 5,0 % (5,4 % i 2019). Rambølls driftsresultat før renter og skat (EBIT) for 2020 var 278,0 millioner kroner sammenlignet med 341,1 millioner kroner i 2019, hvilket giver en EBIT-margin på 2,0 % (2,4 % i 2019). Endelig steg den frie pengestrøm markant i 2020 til 1.126,6 millioner kroner, hvilket er en stigning fra 468,0 millioner kroner i 2019.

”Vi har formået at levere et tilfredsstillende resultat i et vanskeligt år samtidig med, at vi har forbedret vores cash flow markant, og vi kommer ud af 2020 som netto gældfri. Det viser, at Rambøll er en robust og sund virksomhed. Samtidig har vi fastholdt en meget høj kunde- og medarbejdertilfredshed på niveau med 2019,” siger koncernchef i Rambøll Gruppen, Jens-Peter Saul.

”Vores 16.000 kolleger har i årets løb udvist et enormt engagement og fokus på at servicere vores kunder. På tværs af virksomheden har vi skullet omstille os til nye måder at arbejde på, hvilket har krævet fleksibilitet og vilje til at samarbejde digitalt fra både medarbejdere og kunder. Jeg vil gerne udtrykke min dybe taknemmelighed for mine kollegers ekstraordinære engagement og bidrag gennem dette svære år,” fortsætter Jens-Peter Saul.

Rambøll opnåede positiv organisk vækst i Norge, Finland, Tyskland og forretningsenheden for Vand med indtjening over 2019-niveau. USA, Storbritannien, Mellemøsten, Asien, Stillehavsområdet og forretningsenheden for Miljø & Sundhed blev negativt påvirket af pandemien. I Energi var resultatet negativt påvirket af den globale tilbagegang i olie- og gassektoren, men det blev delvist opvejet af gode resultater inden for grøn omstilling, eksempelvis inden for havvind, brint, Power-to-X og CO2-fangst, lagring og udnyttelse (CCUS).

”Ser vi fremad, er vi forsigtigt optimistiske med hensyn til de globale økonomiske udsigter efter pandemien, og vi ser positivt på de muligheder, vi kan skabe for vores kunder ved at udnytte vores kernekompetencer i at levere innovative og bæredygtige løsninger,” siger Jens-Peter Saul.

Bæredygtighed en hjørnesten for Rambøll

I 2020 bidrog 62 procent af Rambølls bruttoomsætning til et eller flere af FN's Verdensmål for Bæredygtig udvikling, og virksomheden fortsatte med at videreudvikle sin portefølje relateret til bæredygtighed.

Købet af det verdenskendte arkitektfirma Henning Larsen styrkede også Rambølls position som førende inden for bæredygtig arkitektur, landskabsarkitektur og byudvikling. I 2020 blev der etableret en samlet global forretningsenhed med 600 arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere, der vil operere i markedet under Henning Larsens navn og brand.

”Ved at kombinere avanceret arkitektur og landskabsdesign med vores dybe tekniske indsigt er det ambitionen at blive en førende arkitektur- og landskabspartner, der kan levere evidensbaserede bæredygtige designløsninger til kunder, byer og samfund over hele kloden. Sidste år leverede Henning Larsen sit bedste resultat nogensinde, og vi har allerede vundet en række spændende projekter sammen. Det giver mig tillid til, at vi er på rette vej,” siger Jens-Peter Saul.

I løbet af 2020 lancerede Rambøll også en ny global organisation for Strategisk Bæredygtighedsrådgivning, der tilbyder strategisk rådgivning og ekspertise til private og offentlige kunder om bæredygtig transformation.

”Ved at udnytte vores management konsulent-ekspertise kan vi hjælpe vores kunder med at integrere bæredygtighed i deres strategier, organisationer og kultur og dermed gøre dem i stand til at omstille sig til en bæredygtig fremtid. Vi ser dette som en meget vigtig investering i Rambølls fremtidige vækst,” siger koncernchef Jens-Peter Saul.

Store projekter i 2020

Rambøll vandt en række store projekter i 2020, som bidrager til den positive langsigtede udvikling af bæredygtige samfund, hvor mennesker og natur trives.

 • USA’s største havvindmøllepark - I USA har energiselskabet Dominion Energy valgt Rambøll til projektudvikling, kontraktstyring og idriftsættelse i forbindelse med Coastal Virginia Offshore Wind-projektet, som bliver den største havmøllepark i USA og en af de største i verden.

   

 • Stærk vækst på det asiatiske offshore-vindmarked - Rambøll har vundet nye kontrakter på det asiatiske offshore marked i sidste halvdel af 2020. De er vundet i Kina, Japan Taiwan og Sydkorea. Rambøll forventer en markant vækst på forretningsområdet i løbet af de næste fem til ti år. Havvind vil blive en af de hurtigst voksende områder i transitionen fra fossilt brændstof til vedvarende energi.

   

 • Finlands højeste træbygning - I Finland yder Rambøll strukturelle og geotermiske design- services samt rådgiver inden for el, varme, ventilation, klimaanlæg og energisystem i den højeste træbygning i Finland kaldet Keilaniemen Portti. Den ejes af Varma Pension Insurance Company.

   

 • Fra plastik til brændstof - I Danmark blev Rambøll valgt af den norske virksomhed Quantafuel til at forberede et anlæg, som skal omdanne plastik til brændstof. Rambøll vil levere rådgivning på al udvikling af anlægget og de tekniske aspekter samt kontraktstyring og indkøbsstrategier og vil fungere som partner på industrialisering af Quantafuels teknologi globalt.

   

 • Arktiske forskningsstationer - I Storbritannien blev Rambøll igen tildelt opgaven som teknisk rådgiver for British Antarctic Survey. Arbejdet inkluderer projekter, der skal forbedre og modernisere forskningsstationer samt infrastruktur på Antarktis, og som skal bidrage til mindre co2-udledning. Kontrakten blev tildelt af Natural Environment Research Council, en del af UK Research and Innovation.

   

 • Innovativ vandteknologi - I USA blev Rambøll valgt til at udføre en omfattende masterplan for et af de største overfladevandbehandlings-anlæg i Florida. Det er det første anlæg i USA, der anvender den innovative 'SIX' vandteknologi.

   

 • Ulsberg og Vindåsliene – I Norge er Ramboll rådgiver på den nye 25 km lange motorvej E6 mellem Ulsberg og Vindåsliene. Den vil blive bygget med det international anerkendte Ceequal system, som skal øge bæredygtigheden og reducere udledningen af drivhusgasser.  

   

 • Barkarby Station - I Sverige blev Rambøll valgt som rådgiver for Barkarby Station, et vigtigt transportknudepunkt for den voksende Stockholms-region.

Hoved- og nøgletal

2020

2020

2019

 

Resultatopgørelse, mio, DKK

 

EUR m

 

 

Nettoomsætning

1,827.3

13,613.3

14,188.8

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

122.3

911.1

976.0

Driftsresultat før afskrivninger på goodwill og kunde-

kontrakter (EBITA)

91.5

681.8

762.5

Driftsresultat før renter og skat (EBIT)

37.3

278.0

341.1

Resultat før skat

33.0

246.0

307.9

Årets resultat

17.4

129.3

171.9


Balance, mio. kr.

 

 

 

Aktiver i alt

1,168.3

8,704.1

8,748.8

Egenkapital

329.3

2,453.1

2,541.4

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

68.5

510.5

(196.7)


Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

169.0

1,259.2

686.7

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(17.8)

(132.6)

(218.7)

Frie pengestrømme

151.2

1,126.6

468.0

Akkvisitioner

(38.9)

(289.9)

92.6


Medarbejdere

 

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

 

15,896

15,947

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

 

14,950

14,843


Nøgletal i %

 

 

 

Omsætningsvækst

 

(4.1)

25.0

Organisk vækst

 

(4.9)

4.2

EBITDA-margin

 

6.7

6.9

EBITA-margin

 

5.0

5.4

EBIT-margin

 

2.0

2.4

Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC)

 

16.6

18.6

Egenkapitalforrentning (ROE)

 

5.2

7.0

Cash conversion

 

194.7

111.1

Egenkapitalandel

 

28.2

29.0


Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites