Rambøll og KADK i samarbejde om bæredygtig infrastruktur- og byudvikling

10. september 2019

Rambøll indleder i dag et workshop-forløb om Fingerplanen i samarbejde med KADK for kandidatstuderende på linjen Political Architecture and Critical Sustainability. Forløbet stiller skarpt på bæredygtige løsninger for Københavns infrastruktur og byudvikling.

Kontakt

Ofri Earon

Ofri Earon

Markedschef, Arkitekt, København
M: +45 5161 2680

Samarbejdet imellem Rambøll og kandidatuddannelsen på KADK Political Architecture and Critical Sustainability tager afsæt i en række urbane eksempler, som de 30 studerende skal besøge i løbet af den seks dage lange workshop. Første stop bliver Vallensbæk kommune, hvor man blandt andet ønsker at skabe et grønnere kvarater med høj leve kvalitet for flere generationer.

Rambølls arkitekter har tidligere fremlagt en byudviklingsplan for Vallensbæk, hvor man forholder sig til emner som bæredygtighed og utilsigtede sideeffekter af Fingerplanen, der siden 1947 har dannet ramme for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.

Fingerplanen møder blandt andet kritik i yderkommunerne, da mange mener, at den begrænser kommunernes muligheder for at udvikle by- og erhvervsområder.

I samarbejde med KADK udfordrer Rambøll derfor de studerende til at gentænke den 74 år gamle Fingerplan, så den bliver tilpasset en nutidig kontekst, hvor særligt bæredygtighed står højt på agendaen.

Inspireret af Rambølls arbejde med Vallensbæk har de studerende fået til opgave at analysere, hvordan politik udfolder sig gennem byplanlægning. Opgaven tager afsæt Vallensbæk og Køge Bugt Strandpark, der begge indgår i Fingerplanen.

Workshop-forløbet giver de arkitektstuderende indsigt i Rambølls langsigtede planer for byudvikling, arkitektur, klimatilpasning, kollektiv transport og friholdelse af grønne kilder.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites