Ny Rambøll-rapport viser vejen til massive CO2-besparelser i bygningssektoren

16. juni 2020

I en ny rapport for Det Europæiske Miljøagentur undersøger Rambøll, hvordan cirkulær økonomi kan sænke CO2-aftrykket i flere sektorer. Et ’deep-dive’ i byggesektoren viser en potentiel reduktion af emissionerne på 60 % inden 2050.

Kontakt

CHC-640x640

Christine Collin

Senior Sustainability Engineer
T: +45 5161 3508

Xavier Le Den

Business Manager, Head of European Policy
T: +32 (0)2 737 96 92

Mere om rapporten

Læs et Executive Referat af rapporten

Klik her og læs et Executive referat af rapporten (Engelsk)

Få adgang til den fulde rapport

Download den fulde rapport og dertilhørende bilag her (Engelsk)

Af Mie Kjær

I en ny rapport for Det Europæiske Miljøagentur undersøger Rambøll, hvordan cirkulær økonomi kan sænke CO2-aftrykket i flere sektorer. Et ’deep-dive’ i byggesektoren viser en potentiel reduktion af emissionerne på 60 % inden 2050.

Når materialeforbrug skønnes at repræsentere to tredjedele af de globale CO2-emissioner, er de fleste sektorer nødt til at udvikle sig på en mere cirkulær måde. Byggesektoren er ingen undtagelse. I en ny rapport for Det Europæiske Miljøagentur går eksperter fra Rambøll Management Consulting og Rambølls byggeriafdeling sammen med eksterne partnere fra Fraunhofer ISI og EcoLogic for at analysere, hvordan cirkulær økonomi kan mindske klimaaftrykket i produktionsvirksomheder. Samarbejdet resulterede i en ny metode til at kvalificere fordelene ved CO2-reducerende, cirkulære tiltag. 

Nu er rapporten så offentliggjort. Blandt de vigtigste konklusioner er, at man ved at kombinere otte udvalgte initiativer inden for den cirkulære økonomi i byggesektoren, kan nå op imod 60 procents reduktion af CO2-emissionerne i EU sammenlignet med et baseline scenarie. Eller med andre ord: en absolut reduktion på 130 mio. tons CO2 inden 2050. 

En mere cirkulær tilgang

På grund af de voksende bekymringer over klimakrisen har EU's politikere sat overgangen til cirkulær økonomi højere på dagsordenen end nogensinde før. Det faktum - kombineret med Rambølls dedikation til bæredygtighed – har gjort opgaven særligt interessant, forklarer Xavier Le Den, afdelingsleder for Rambøll Management Consultings bæredygtighedsteam i Bruxelles:

- Med EU-Kommissionens Green Deal ser vi, at antallet af bæredygtighedsrelaterede initiativer stiger, og derfor er der behov for grundig indsigt. Sidste år gennemførte vi en væsentlig kortlægning af de skjulte udledninger fra materialer i det byggede miljø – de såkaldte 'embodied carbon' - og dér så vi meget klart betydningen af livscyklustænkning. Den nye rapport er en perfekt opfølgning, der viser de enorme effekter, cirkulær økonomi i byggesektoren kan have på CO2-udledningen. Samtidig vil en række andre sektorer også se på lignende fordele, hvis de arbejder mere cirkulært i hvert trin i produktets livscyklus, siger Xavier Le Den.

Udgør 67 % af den samlede udledning

Materialeforbrug skønnes som beskrevet at udgøre 67 % af de samlede globale drivhusgasudledninger. Men hvad værre er; brugen af materielle ressourcer er stigende, hvilket igen øger udledningen af drivhusgasser i forbindelse med udvinding, forarbejdning, samling, destruktion og bortskaffelse af produkter og deres materialer. Det fortæller arbejdsgruppens danske ekspert, Christine Collin fra Rambølls byggeridivision. 

Hun peger på en oplagt løsning til at reducere materialerelaterede udledninger; vedligehold eksisterende materialer længere, før de bortskaffes. Det vil reducere mængden af materialer, der strømmer ind og ud af økonomien.

Sektor under pres

Argumenterne for ændringer i byggesektoren er altså indlysende og presserende, siger Christine Collin:

- På grund af stål og betons betydning for drivhusgasudledning er industrien under pres for at finde cirkulære anvendelsesmuligheder af især de materialer og for i det hele taget at gøre brug af andre, mere bæredygtige løsninger. Vi håber, at vores resultater kan fremme den grønne omstilling i sektoren.

 

Yderligere læsning om emnet 

Rambøll skal hjælpe EU-Kommissionen med at blive klimaneutrale. Læs mere om hvordan vi gør her.

Why the buildings material sector needs to tackle embodied carbon. Læs vores tanker om emnet her (Engelsk).

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites