Rambøll skaber stærkt fagligt miljø inden for spildevandsrensning

10. oktober 2017
Rådgivere med særlig ekspertise inden for håndtering og rensning af spildevand samles nu i én landsdækkende afdeling, der samtidig giver gode muligheder for at arbejde og samarbejde internationalt.
Renseanlæg

Renseanlæg

Af Martin Zoffmann

Skærpede krav til håndtering af miljøfremmede stoffer og omformning af renseanlæg fra energikonsumenter til -producenter er blot to af de tendenser, der i disse år skaber vækst på markedet for spildevandsrensning, både herhjemme og internationalt.

For yderligere at styrke sin position på dette marked etablerer Rambøll nu en landsdækkende afdeling for vandrådgivere med særlig indsigt og erfaring med design, udvikling og vedligehold af renseanlæg.

Fagligt miljø i verdensklasse

Afdelingen bliver del af en international division, og medarbejderne får dermed rig lejlighed for at samarbejde med ligesindede i de øvrige nordiske lande samt med amerikanske kolleger, der har specialiseret sig i industriel spildevandshåndtering.

”Der sker mange spændende ting på spildevandsområdet i disse år, og for at være på forkant har vi besluttet at samle alle vores eksperter og skabe et fagligt miljø i verdensklasse,” siger Henrik Søgård Olsen, direktør for Vand i Danmark.

Fokuseringen på spildevandsområdet vil give både nye og eksisterende medarbejdere øgede muligheder for at arbejde på spændende projekter, både lokalt, nationalt og globalt. Henrik Søgård Olsen anbefaler dermed potentielt interesserede eksperter i at holde et vågent øje med kommende jobopslag eller kontakte afdelingsleder Michael Nielsen direkte for yderligere information.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites