Rambøll skal forberede vigtig gasledning mellem Danmark og Polen

24. august 2017

Rambøll har vundet kæmpekontrakt på et trecifret millionbeløb for polske GAZ-SYSTEM på miljøvurdering og design af offshore Baltic Pipe-gasledningen mellem Danmark og Polen. Gasledningen forbinder gas i Nordsøen med forbrugere i Central- og Østeuropa og giver dermed større forsyningssikkerhed.

Naturgasforbindelsen Baltic Pipe kommer til at gå i Østersøen mellem Danmark og Polen. Rørledningen er et led i et sammenhængende nyt transportsystem fra gasledningen Europipe II i Nordsøen.

Naturgasforbindelsen Baltic Pipe kommer til at gå i Østersøen mellem Danmark og Polen. Rørledningen er et led i et sammenhængende nyt transportsystem fra gasledningen Europipe II i Nordsøen.

Contact

Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Country Market Director, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607

Læs mere

De manglende energiforbindelser

Europa har et af de bedst fungerende energimarkeder, men der er stadig huller der skal fyldes for at sikre energiforsyningen. En af de vigtigste opgaver er at få norsk gas gennem Danmark til Polen.

Naturgasforbindelsen Baltic Pipe kommer til at gå i Østersøen mellem Danmark og Polen. Rørledningen er et led i et sammenhængende nyt transportsystem fra gasledningen Europipe II i Nordsøen og vil gå over Danmark til Polen og gøre Danmark til et vigtigt knudepunkt. Rambøll skal i samarbejde med underrådgiverne Instytut Morski w Gdańsku (det Marine Institut i Gdansk), Geo, SMDI og Gazoprojekt stå for miljøvurdering, opmålinger, design, anlægstilladelser og udbudsmateriale til entreprenør for rørledningen - en kontrakt på et trecifret millionbeløb.

Den nye gasledning, som forventes at være klar til drift fra april 2022, giver flere forsyningsveje og dermed større forsyningssikkerhed ikke kun i Danmark, Polen og Sverige, men også i andre central- og østeuropæiske samt baltiske lande. Med et samlet investeringsbudget på 13-16 milliarder kroner og officiel støtte fra EU kommissionen, der har klassificeret det som et PCI-projekt (project of common interest), er den samlede Baltic Pipe et af EU’s største fælles energiprojekter.

Baltic Pipe-forbindelsen vil beskæftige mere end 40 mand over godt to år hos Rambøll og involvere eksperter fra fire forskellige lande (Danmark, Polen, Sverige og Tyskland) og fire forretningsområder (Miljø, Olie & Gas, Transport og Energi).

I valget af rådgiver har GAZ-SYSTEM særligt lagt vægt på tidligere samarbejde med Rambøll:

”Vores fokus er rettidig og effektiv anlægning af offshore gasledningen. Vi håber, at vi vil kunne drage nytte af vores hidtidige samarbejde på projektet, og at Rambølls ekspertise vil bidrage til succesfuld gennemførelse af hele projektet,” siger Thomasz Pietrasienski fra GAZ-SYSTEM.

Også hos Rambøll vækker opgaven begejstring:

”Vi er glade og stolte over, at vi har vundet et projekt, der vil gøre en stor forskel for Europas fremtidige energiforsyning,” siger Thorkild Feldthusen, direktør for Miljø & Sundhed i Rambøll i Danmark. ”Vi vinder projektet på grund af vores store bredde i kompetencer på tværs af organisationen, vores geografiske tilstedeværelse og vores tidligere erfaring med større marine ledningsprojekter, som for eksempel den 482 km lange Polarled gasledning, der krydser den nordlige polarcirkel.”

Særligt fokus på det marine miljø

Udover at designe gasrørledningen skal Rambøll sikre, at byggetilladelse og myndighedsgodkendelse er klar i 2020, hvor anlægsarbejdet starter. I forarbejdet til disse tilladelser ligger et omfattende arbejde i form af miljøvurderinger, der skal dokumentere påvirkningerne af miljøet, særligt under anlæg af rørledningen. Det indbefatter geofysiske og biologiske undersøgelser i et 1 km bredt og cirka 300 km langt tracé langs havbunden, som beskriver det område, hvor miljøet kan blive påvirket. Samtidig er hele det polske kystområde særligt beskyttet naturområde, som kræver særlig opmærksomhed med landføring.

Rambøll skal derfor undersøge miljøpåvirkningen ved forskellige potentielle ruter, der går over danske, polske, svenske eller tyske farvande og flere mulige landføringer samt rådgive om valget af, hvilken rute der kan gennemføres på den teknisk mest optimale måde og med de mindst mulige miljømæssige konsekvenser.   

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites