Rambøll skal levere bæredygtigt design af to nye moler i Marina City i Kolding

12. oktober 2020
Arbejdet med at udvikle det bæredygtige by- og havneområde, Marina City i Kolding fortsætter. Projektet, der er blandt de mest bæredygtige bydele i Danmark, skal nu sætte nye standarder inden for bæredygtigt molebyggeri. Rambøll skal levere design og detailprojektering.
 Visualisering af Schønherr Landskabsarkitekter.

Visualisering af Schønherr Landskabsarkitekter.

Kontakt

Søren Duus

Senior projektchef
T: +45 5161 5112

Cirkulær økonomi er et centralt grundprincip i udviklingen af byområdet, Marina City i Kolding, der kommer til at rumme ca. 400 boliger og en marina, der passer til 1000 både og bådopbevaringsfaciliteter til ca. 500 både. Projektet, der er blandt de mest bæredygtige by- og havneområder i Danmark har netop fået bevilget 2,4 mio. kr., fra Realdania som skal bruges til at udvikle et bæredygtigt molebyggeri.

”Vi skal nu i gang med udviklingsarbejdet for at få opført to ny bæredygtige moler, der skal omkranse den nye lystbådehavn i Marina City, så vi også her får indarbejdet de bæredygtighedsprincipper, vi har for hele byområdet. Den nye bevilling fra Realdania, som vi er rigtig glade for, gør det nu muligt for os at påbegynde arbejdet med at sætte nye standarder inden for denne type af marine anlægsarbejder, og det skal vi blandt andet gøre i samarbejde med Rambøll, siger projektchef Torben Gade fra Kolding Kommune. 

Hos Rambøll er man glade for at fortsætte det gode samarbejde med Kolding Kommune omkring udviklingen af Marina City.

”Vi anser det som et foregangsprojekt både herhjemme og i udlandet, når det gælder bæredygtig by og – havneudvikling. Vi er allerede i gang med den første entreprise, hvor bæredygtighed og CO2 emissioner er et grundlæggende princip sammen med teknisk kvalitet og økonomi. Vi er nu i gang med detailprojekt for ombygning af den inderste del af lystbådehavnen, hvor vi arbejder med et stort omfang af genanvendte materialer i vejkasser og stensætninger. Nu skal så vi i gang med at se på, hvordan man kan designe og opføre bæredygtige moler”, siger Søren Duus, senior projektchef fra Rambøll. 

Nordisk træ og genanvendt plast

Afsættet for molebyggeriet består af en bæredygtighedsanalyse, som Rambøll skal udarbejde, hvor man blandt andet har fokus på materialevalget for anlægget. 

”Vi skal se nærmere på, om molerne kan opføres med pæle af nordisk træ, der eksempelvis er coatede med en belægning af genanvendt plast”, uddyber Søren Duus.

Og netop brugen af genanvendt plast er et konkret eksempel på de cirkulære grundprincipper, der er tænkt ind i Marina City-projektet fra begyndelsen, fortæller Torben Gade.

”Der vil blive indsamlet enorme mængder af plastaffald de kommende mange år. Hvad de materialer kan bruges til, skal vi i gang med at udvikle på. Det gør vi bl.a. med moleprojektet her. Vi vil gerne være en foregangskommune inden for cirkulær økonomi, og Marina City bliver et eksempelområde for byudvikling, byggeri, anlæg og bygværker”.

Om Marina City og moleprojektet

Marina City ligger på sydsiden af Kolding Fjord i Kolding Den nye bæredygtige bydel udvikles i samarbejde mellem Kolding Kommune, Kolding Lystbådehavn og Kolding Havn. Marina City skal omfatte et tiltrækkende bolig- og havnemiljø med ca. 400 boliger, 1000 bådpladser og rekreative funktioner. Foruden lystbådehavn og boliger skal der anlægges en havnepromenade med cafeer, klubhuse, servicebygninger og op mod 30 moderne husbåde. 

Ydermolen ud mod fjorden bliver ca. 350 meter lang, og afsluttes ved indsejlingen med et molehoved, hvorfra man kan nyde fjorden og byen. Molen mod nord bliver ca. 335 meter lang, og adskiller åen fra lystbådehavnen.

Moleprojektet udvikles i et tæt samarbejde mellem Kolding Kommune, uddannelses- og forskningsinstitutionen VIA University College, Rambøll, plastvirksomheden Letbek og leverandørvirksomheden Wopas.
 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites