Rambøll skal rådgive VindØ konsortiet om innovative løsninger på verdens første kunstige energiø

3. maj 2021
Rambøll yder strategisk rådgivning til VindØ konsortiet i forbindelse med planlægningen af verdens første kunstige energiø, som forventes at stå færdig i 2030.

 

VindØ

VindØ

Kontakt

Jesper Thomsen

Jesper W. Thomsen

Business Development Director, North Sea
T: +45 5161 2375

Søren Løvstad Christensen

Senior Project Manager, Energy Strategy & Planning
T: +45 51618355

Den planlagte energiø i Nordsøen er et gigantisk projekt, der ikke kun er afgørende for at kunne nå målet om en 70 procents reduktion af Danmarks drivhusgasudledning i 2030, men også bidrager til dekarboniseringen af Europa.

Som led i de visionære planer undersøger Rambøll netop nu mulige aktiviteter på øen. Et af de primære formål med projektet er at forsyne Danmark og Europa med grøn strøm, men på grund af sin størrelse og omfang åbner projektet også mulighed for innovative løsninger og værdiskabende infrastruktur, bl.a. til håndtering af den store mængde vindmøllestrøm på op til 10 GW svarende til strømforbruget i 10 millioner europæiske husholdninger.

Rambøll undersøger mulighederne for at etablere Power-to-X-anlæg på øen, hvor vindmøllestrømmen kan konverteres til produkter som brint, ammoniak, der kan bruges i skibsfarten og industrien. Rambøll undersøger også muligheden for at etablere et datacenter på energiøen. Der er et stigende behov for data og der er derfor et potentiale for et grønt datacenter på energiøen. Kombineret med rigelig og billig el i nærheden af internationale datakabler kan dette være en attraktiv løsning for både datacentreudviklere og ejerne af energiøen. Endeligt undersøger Rambøll også energilagring på energiøen, der kan give fleksibilitet og lagre den fluktuerende vindenergi. Lagrene kan være korttidslagre i form af batterier eller lagerløsninger, der kan absorbere og lagre strøm over længere perioder.

“At være innovativ er dog ikke nok. Når vi kigger på mulige tekniske og kommercielle løsninger på VindØ, så er bæredygtighed en afgørende faktor,” siger Søren Løvstad Christensen, projektleder og cheføkonom hos Rambøll.

For eksempel vil der på energiøen, som biprodukt af elektrolyseproduktion og PtX, blive produceret en betragtelig mængde varme – i nogle scenarier nok til at forsyne adskillige byer. Rambøll undersøger forskellige muligheder for at bruge varmen til gavn for både energiøen og resten af Danmark. Et andet aspekt er det at skabe en ø, hvor der vil være mange mennesker i kortere eller længere tid ad gangen. Øen forventes at have en levetid på over 50 år, og derfor skal fleksibilitet og anvendelsesmuligheder tænkes ind i designet helt fra starten.

Den primære adgang til øen bliver en havn. Havnen skal bruges til transport og modtagelse af byggematerialer og til afskibning af produkter produceret på øen, men også til den daglige drift med transport af personale, forsyninger og materialer. Rambøll undersøger også andre muligheder for brug af havnen. Den skal selvfølgelig placeres godt i forhold til den daglige drift og vedligehold af havvindmøllerne, men den kan også fungere som servicehavn for andre brugere som fx fiskere, kystvagten, miljøskibe m.m., hvilket yderligere vil øge projektets bæredygtighed og forbedre driftsopgaver, som i dag håndteres på land.
I hele 2021 arbejder 20-30 Rambøll-eksperter på tværs af virksomheden på de bæredygtige og innovative løsninger til energiøen, så VindØ konsortiet får det bedst mulige grundlag for sit bud på energiøen i det kommende udbud. 

VindØ konsortiet, bestående af PFA, PensionDanmark og Andel (tidligere SEAS-NVE), samt Nykredit som finansieringspartner, påtænker at deltage i det kommende udbud  af energiøen i Nordsøen , som bliver danmarkshistoriens største anlægsprojekt.

“Dette er et historisk projekt, der vil gøre Danmark og Europa til frontløbere i forhold til produktion og lagring af grøn energi. Det vil være en kæmpegevinst for vores samfund, og vi er glade for at være en del af det og at rådgive VindØ konsortiet om det,” siger Jesper W. Thomsen, direktør for forretningsudvikling i Rambøll.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites