Rambøll skal tjekke sikkerheden på Sydhavnsmetroen

3. oktober 2017

Sydhavnen skal bindes tættere sammen med resten af København, og det bliver Rambøll, der som uafhængig tredjepart skal lave vurdering af, om byggeriet af den nye metrolinje sker forsvarligt og som planlagt.

Metro Sydhavn. Copyright: Metroselskabet. Fotograf: Christian Schmidt Rasmussen

Metro Sydhavn. Copyright: Metroselskabet. Fotograf: Christian Schmidt Rasmussen

Kontakt

Torben Arnbjerg-Nielsen

Torben Arnbjerg-Nielsen

Spearhead Director, Rail Systems, Denmark
T: +45 5161 6576

Af Michael Rothenborg og Christina Jørgensen

Metroselskabet har netop valgt Rambøll som den part, der skal tjekke design og sikkerhedsledelse for alle anlægskonstruktioner i relation til konstruktionssikkerhed og sikkerhed i endelig driftsfase, såkaldt assessment.

”Assessment og andre tredjeparts-ydelser er et nyt strategisk fokusområde for os, så det betyder meget, at vi nu har vundet denne opgave, fordi den er i international målestok”, siger Tonni Christiansen, seniordirektør i Transport i Rambøll Danmark.

Den store opgave løber frem til 2023, og i perioder vil op mod 15 Rambøll-ansatte fra en række forskellige afdelinger arbejde på den. Det var netop den brede ekspertise inden for mange fagområder, der gjorde, at Metroselskabet valgte Rambøll som ’vurderingsmand’ - eller assessor som det hedder i branchen.

Blandt en af assessors mange opgaver er at sikre korrekt design og udførelse af tunnelrør og vægge i stationsskakter. Et andet vigtigt område er kontrol af grundvandsforhold og påvirkningen af nærliggende bygninger, som entreprenøren skal tage højde for, når metroen designes og udføres.

Assessor skal således vurdere for konstruktion af metroens tunnelstrækninger og stationer til Sydhavnen, om entreprenøren efterlever de bygningsmæssige forhold, som er grundlag for en byggetilladelse.

Effektiv risikostyring

Desuden skal assessor tjekke, at design og udførelse efterlever sikkerhedsmæssige målsætninger for metroen og at der er effektiv risikostyring i hele metroprojektets levetid. Assessor udarbejder en vurderingsrapport og inspektionsnotater som indgår i metroens ansøgning om godkendelse hos myndigheden.

Sydhavnsmetroen er en afgrening af Cityringen, ligesom Nordhavnsmetroen er det. Den bliver 4,5 km lang og kommer til at bestå af fem underjordiske stationer; Havneholmen, Enghave Brygge, Sluseholmen, Mozarts Plads og Ny Ellebjerg, hvor det bliver let at skifte til regional- og S-tog.

Den nye metrolinje forventes at have 43.000 daglige passagerer.

Rambøll skal lave assessment inden for:

Geoteknik, Udgravning, Geokonstruktion, Grundvand, Bygningskonstruktion, Tunneller, Elektriske installationer, Risikovurdering

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites