Rambøll skal vurdere vedligeholdelsesplanerne for 1155 boligafdelinger i Storkøbenhavn

2. juni 2021
Hvordan ligger vores husleje ift. landsgennemsnittet? Hvad er egentligt et rimeligt mål for renovati-onsudgifterne? Og når de andre ikke har så store udgifter til at holde boligområdet rent, hvorfor skal vi så betale mere?

Kontakt

Mari Brandl

Mari Brandl

Direktør, Renovering & Bygningsfysik
T: +45 5161 6363

Det er nogle af de spørgsmål, som Danmarks almene boligområder søger svar på, så de kan blive ved med at tilbyde gode og konkurrencedygtige botilbud de én million danskeren, der bor og lever i Danmarks almene sektor.

For at kunne svare på spørgsmålene skal alle almene boligafdelinger have fremmede øjne på deres vedligeholdelsesplaner hver femte år. Rambøll er netop valgt af Landsbyggefonden til at udføre til-standsvurdering og ekstern granskning af 1155 boligafdelinger i Storkøbenhavn, som svarer til 16% af alle boligafdelingerne i Danmark. En kontrakt til en værdi af ca. 70 millioner kroner for rådgivnings-virksomheden. 

Granskningen består af en ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne for bo-ligafdelingerne, som skal gøre det nemmere at vurdere tilstanden og planlægge den fremtidige ved-ligeholdelse for afdelingerne. Som en del af den eksterne granskning vil alle boligafdelinger også få udarbejdet et opdateret energimærke. Hvis afdelingen ikke har et eksisterende energimærke, skal der udarbejdes et.

”Vi glæder os til at bidrage med vores faglige kompetencer i forhold at kunne medvirke til at sikre rettidigt vedligehold, som gør bygningerne holdbare til hverdagslivet,” siger Mari Brandl, Direktør for Renovering og Bygningsfysik.

Hvad er ekstern granskning?

Granskning er en påkrævet ekstern undersøgelse af vedligehol-delses- og fornyelsesplaner for alle almene boligafdelinger. En ekstern gransker skal hver 5. år vurdere om vedligeholdelses- og fornyelsesplanen er retvisende og omfatter de nødvendige akti-viteter. Den eksterne granskning skal første gang være foretaget inden 1. januar 2022.

Kilde: Landsbyggefonden

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites