Rambøll Danmark tildelt stor rådgivningsaftale på byggeriet af den nye Storstrømsbro

19. juni 2020
Hovedentreprenøren på opførelsen af den nye Storstrømsbro, SBJV, har udvalgt Rambøll til at bistå med leveringen af Danmarks trejdestørste bro.
Den nye Storstrømsbro. Billede: Vejdirektoratet

Den nye Storstrømsbro. Billede: Vejdirektoratet

Kontakt

Michael Stevns

Director Communications Transportation and Buildings
T: +45 51614846

Rambøll skal assistere med detailprojektet på skråstagsbroen samt landanlæggene på et af de største infrastrukturprojekter i Danmark. Den ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø, bliver ca. 4 km lang og forventes klar til biler i 2022. 

Den nye bro erstatter en forældet, eksisterende forbindelse over Storstrømmen. Broen bliver Danmarks tredjestørste efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen, som Rambøll også har været med til at levere. Storstrømsbroen får elektrificeret dobbeltsporet jernbane anlagt til 200 km/t, tosporet landevej til 80 km/t samt en gang- og cykelsti.

”Rambøll har en lang historie med design af broer i Danmark. Storstrømsbroen er tydeligvis et af de mest spændende infrastrukturprojekter i Danmark i de kommende år. Vi arbejder allerede tæt sammen med SBJV for at optimere projektets levering og vil øge bemandingen yderligere i den nærmeste tid.  Det er et privilegium at arbejde på projekter af denne skala og betydning. ”, siger Anne Moloney, leder af Rambøll Danmarks afdeling for store broer.

Vejdirektoratet er bygherre på den ny Storstrømsbro, der har stor regional betydning og samtidig er en vigtig del af jernbanekorridoren mellem København og Tyskland. Broen forventes at være klar til biltrafik i 2022 og jernbanetrafik i 2023.   

”Vi har bedt Rambøll om at være med til bygge den nye Storstrømsbro. Vi kender Rambøll som en seriøs og dygtig virksomhed fra deres tidligere arbejde på projektet, og det var derfor et naturligt valg at bede Rambøll om at tilføre ekstra kapacitet. Rambølls team er allerede begyndt arbejdet på projektet og vil være centrale i at fremskynde leveringen af detailprojektet af størstedelen af broprojektet inklusive skråstagskonstruktionen. Jeg er overbevist om, at Rambøll vil have en øjeblikkelig positiv indvirkning på projektet og vil gavne vores overordnede bestræbelser på at mindske eventuelle negative virkninger af Covid-19”, siger Emanuele Lancellotti, der er projektleder for SBJV. 

For yderligere kommentarer, kontakt venligst:

Rambøll Danmark A/S: Michael Stevns, Kommunikationsrådgiver, tlf. 51 61 48 46, MICST@ramboll.com

SBJV I/S: Christian Lemvigh, Kommunikationsrådgiver, tlf. 53 72 72 83, cl@corpmatters.dk

Om SBJV I/S

Storstrøms Bridge Joint Venture (SBJV I/S) er et italiensk joint venture kontrolleret fuldt ud af Itinera S.p.A.  Luciano Brunetti er AFC Controller for Nordeuropa og Emanuele Lancellotti er projektleder for SBJV og områdechef, infrastruktur i Nordeuropa.

Itinera er en del af ASTM-gruppen, der bortset fra store infrastrukturteknik og byggeprojekter også er den næststørste vejafgiftsoperatør i verden med cirka 4.600 km vej under koncession i Italien, Brasilien og Storbritannien. ASTM er noteret på den italienske børs.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites