Rambøll valgt som hovedrådgiver på videreudvikling af letbanen i Aarhus

16. juli 2019
Aarhus Letbane har netop valgt rådgivervirksomheden Rambøll som ledende rådgiver i arbejdet med at designe og planlægge udbygningen af Aarhus Letbane etape 2. Et projekt som har forventet samlet anlægssum på i alt 2,3 milliarder kroner.
Letbanetog ved Aarhus Havn. Foto: fotojournalist Jens Hasse, Danmark

Letbanetog ved Aarhus Havn. Foto: fotojournalist Jens Hasse, Danmark

Kontakt

Frode Mo

Frode Mo

Global Division Director, Rail Systems
T: +47 91742360

Letbanen i Aarhus skal udvides med en anden etape med tre strækninger. Rambøll skal i første omgang gennemføre miljøvurdering (VVM) af strækningerne Spanien til Brabrand samt Lisbjergskolen til Hinnerup for at vurdere, hvordan de kommende linjer vil påvirke omgivelserne. Hvorvidt der bliver tale om mere letbane eller højklasset bus (BRT) på disse strækninger er endnu ikke afklaret. Rambøll skal ligeledes lave miljøvurdering på etableringen af en helt ny station i Brabrand og foretage detailprojektering og udbud af letbanen på Aarhus Ø, hvor en VVM-undersøgelse er i gang. Den samlede bevilling til disse forundersøgelser er på 40 mio. kr.

Aarhus og Favrskov kommuner er allerede i gang med forundersøgelserne og ser frem til det videre arbejde i samarbejde med Rambøll.

International letbane-ekspertise kommer i spil

Hos Rambøll er man meget tilfredse med at blive valgt som ledende rådgiver og ser frem til at bringe en bred vifte af specialistkompetencer i spil.

”Vi sammensætter et stærkt team af eksperter, der kan levere solide løsninger med fokus på bymiljø, letbanedesign, arkitektur og mobilitet, så vi får skabt en god sammenhæng mellem den kollektive trafik og de byrum, den skal indgå i. Foruden vores stærke lokale tilstedeværelse og viden omkring Aarhusområdet vil vi også bringe vores internationale letbane-eksperter ind fra vores videnscenter i Karlsruhe i Tyskland. De kommer med erfaring fra mere end 25 byer i syv forskellige lande, som vi p.t. hjælper med at lave effektive letbaneløsninger til”, siger Tonni Christiansen, Global Banedirektør i Rambøll.

Arbejdet med etape 2 forventes at blive sat i gang efter sommer og forundersøgelserne forventes færdige i 2021. Rambøll skal gennemføre projektet i samarbejde med underrådgiverne Gottlieb Paludan, franske Ilex, TrailC og LE 34. 

Fakta om Aarhus letbane etape 2

Etape 2 består af:

  • Letbane på Aarhus Ø 
  • Letbane eller højklasset bus fra Lisbjergskolen til Hinnerup
  • Letbane eller højklasset bus fra Spanien til Brabrand. I sammenhæng med denne strækning indgår en ny station på hovedbanen i Brabrand. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites