Rambøll valgt som miljørådgiver på Thor – Danmarks største havvindmøllepark

13. december 2019
Med energiaftalen fra 2018 besluttede Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Energinet har valgt Rambøll til at udføre miljøundersøgelser for den første vindmøllepark Thor.
Havvindmøller

Havvindmøller

Kontakt

Mikkel Benthien Kristensen

Senior Market Manager, Global Service Line Leader - Impact Assessment
T: +45 51618321

Claus Fischer Jensen

MSc, civil and structural eng., Senior Chief Consultant
T: +45 5161 8562

Relateret ydelse

Den kommende kæmpepark skal ligge i Nordsøen og vil når den står færdig levere strøm til 800.000 danske husstande. Thor bliver dermed et stort skridt i Danmarks rejse mod CO2-neutralitet. Når en så omfattende energiinfrastruktur skal etableres, er et af de første skridt at gennemføre en miljørapport (strategisk miljøvurdering) for at sikre, at projektet gennemføres på en måde, der påvirker miljøet mindst muligt.

Energinet er ansvarlig for at gennemføre miljørapport og miljøundersøgelser i det omkringliggende farvand og har valgt Rambøll baseret på deres store erfaring og ekspertise med netop miljøvurdering af offshore havvindmølleparker i og uden for Norden.

”Thor bliver Danmarks største havvindmøllepark og er derfor et strategisk vigtigt projekt. Det er afgørende for os at have en miljørådgiver, der har solid erfaring med så komplekse projekter,” siger Margot Møller Nielsen, delprojektleder hos Energinet. 

Rambøll skal lede en større organisation med specialiserede underrådgivere og ser frem til at arbejde på kæmpeparken: 

”Som bæredygtighedsrådgiver er vi meget glade for at kunne hjælpe med at gøre Danmarks største havvindmøllepark til virkelighed. Thor er et eksempel på den størrelse miljøvurderinger som vi kan håndtere, når vi aktiverer vores erfaring og ekspertise på tværs af vores global miljøvurderingsorganisation i Rambøll,” siger Mikkel Benthien, Impact Assessment Spearhead Director, i Rambølls forretningsenhed for Miljø & Sundhed.

Den nye park skal hedde Thor efter Thorsminde, som er den nærmeste by på kysten. Selve parken kommer til at blive opført i Nordsøen 20 km fra kysten og vest for Nissum Fjord. Thor får en kapacitet på 800-1000 megawatt og skal tilsluttes elnettet mellem 2024 og 2027. 

Forberedelse til fremtidig miljøvurdering (EIA)

Den strategiske miljøvurdering (SEA) og miljøundersøgelserne vil danne baggrund for en fremtidig miljøvurdering (EIA). Rambøll er ansvarlig for den fulde SEA proces for havvindmølleparken inklusive ledningsforbindelser. Derudover vil Rambøll gennemføre miljøundersøgelser for undervandslyd, sejladssikkerhed, og lave feltarbejde for benthos (organismer der lever i og på havbunden) og havpattedyr.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites