Rambøll vinder rammeaftale hos Energinet på 370 millioner kr.

18. maj 2022
Rambøll fortsætter arbejdet med den grønne omstilling af Danmarks elnet ved at vinde endnu en rammeaftale hos Energinet. Aftalen er på 370 millioner kroner og skal sikre, at det danske elnet i fremtiden kan forsyne fremtidens stigende behov til elbiler, datacentre og power-to-x-projekter. Et andet vigtigt mål er at gøre Danmark uafhængigt af udenlandsk gas og dermed bidrage til at bibeholde en høj forsyningssikkerhed både i Danmark og Europa.
John Ammentorp, Country Market Director, Energi

John Ammentorp, Country Market Director, Energi

John Ammentorp

John Ammentorp

Country Market Director, Energi
T: +45 5161 6380

Rambøll har vundet en stor rammeaftale på 370 millioner kroner hos Energinet. Aftalen skal sikre, at Danmarks energisystemer omstilles hurtigt, effektivt og grønt. Den indebærer blandt andet at modernisere og nybygge Danmarks 100 transformatorstationer, som bliver flaskehalse for at den grønne vind- og solenergi kan nå ud til forbrugerne. Med rammeaftalen sættes der ekstra fart på arbejdet med at sikre forsyningssikkerheden. Opgaverne med transformatorstationerne skal løses inden for 8-10 år, og det ville normalt tage over dobbelt så lang tid.

Det samlede rådgiverhonorar for moderniseringen og byggeriet af samtlige transformatorstationer forventes at blive på mere end én milliard kroner for hele omstillingen, og Rambøll har de to sidste to år vundet de første seks stationer. 

”Vi er meget glade for at vinde rammeaftalen hos Energinet og udvide vores gode samarbejde. Vi er samtidig stolte over at være med til at sikre, at der også i fremtiden vil være nok grøn strøm i stikkontakterne – både i privaten og på fabrikken – samtidig med, at vi er med til at gøre Danmark uafhængig af gas fra udlandet og skabe grundlaget for 100% forsyningssikkerhed. Fremtiden er i den grad elektrisk, og det forventes, at elforbruget stiger med hele 100 procent frem mod 2032,” siger landechef for energi i Rambøll Danmark, John Ammentorp, og fortsætter:

”De nyvundne opgaver er samtidig vigtige skridt for os i at nå målene i vores nye strategi om at blive global brancheleder inden for den grønne energiomstilling og vækste markant inden for rådgivning om grøn energi."

Vandt på erfaring og leveringsevne
Vores opbygget erfaring og kompetencer i Danmark og i udlandet har været afgørende for succesen i forbindelse med rammeaftalerne.

”Vi vandt rammeaftalen på baggrund af vores store erfaring og kompetencer på el- og energiområdet samt vores metoder, pris og leverancepålidelighed. Vi ser nu frem til at være med til at skabe et endnu mere bæredygtigt energisystem,” siger John Ammentorp.

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll 16.500 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Kontinental Europa, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Vi er til stede i 35 lande og kombinerer lokal erfaring med global viden for at kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, miljø, vand, energi samt managementrådgivning. Læs mere på
Ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Om Energinet
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, som ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites