Rambøll vinder klimatilpasningsprojekt i New York City

29. marts 2016

New Yorks bystyre har netop valgt Rambøll til at udføre et best practice studie inden for klimatilpasning. Formålet er at give byen de bedst mulige forudsætninger for at planlægge fremtidige løsninger og dermed undgå store oversvømmelser som følge af skybrud.

Kontakter

Christian Nyerup Nielsen

Christian Nyerup Nielsen

Director, Climate Adaptation & Landscape
T: +45 5161 6277

Af Martin Zoffmann

For at sikre en effektiv og fremtidssikret planlægning af projekter, der har til formål at mindske konsekvenserne ved skybrud, har New Yorks bystyre netop valgt Rambøll til at udarbejde et såkaldt 'best practice' studie.

Projektet har fået titlen Cloudburst Resiliency Planning Study – Best Practices for Managing Stormwater in a Changing Climate – og det skal samle international viden og erfaring inden for klimatilpasning til brug i New Yorks planlægning.

"Der er tale om et enormt spændende projekt, hvor vi kombinerer vores tekniske og socioøkonomiske kompetencer for at hjælpe New York med at sikre sig bedst muligt imod intensive regnskyl," siger Christian Nyerup Nielsen, der er ansvarlig for klimatilpasning hos Rambøll.

I projektet kan Rambøll trække på erfaring fra lignende projekter i blandt andet København.

Grundige analyser er afgørende

I den bedste af alle verdener bør alle aspekter – også det socioøkonomiske – altid tages i betragtning, når man designer klimatilpasningsløsninger. Det mener Jonathan Leonardsen, der er konsulent i Rambøll Management Consulting's afdeling for vækst og planlægning:

"I mange tilfælde beregner man gevinster og omkostninger ved klimatilpasningsløsninger ud fra et lidt snævert teknisk perspektiv. Hvis man også indregner eksempelvis den rekreative værdi af et projekt og den betydning, projektet kan få for boligpriserne i et givent område, får man et mere retvisende billede af projektets værdi. Så ved at involvere flere interessenter og regne på, hvad de får ud af de pågældende løsninger, er der mulighed for at udvikle større og bedre projekter, der tjener flere interesser," siger han og tilføjer:

"Heldigvis er en by som New York allerede på rette vej. De kan sagtens se værdien i at lave klimatilpasningsløsninger, der også har en rekreativ værdi for borgerne, og vi glæder os over at kunne levere et bidrag til denne indsats."

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites