Rambøll med på fire rammeaftaler for Novafos

4. oktober 2021
Takket være stærke kompetencer på vandområdet kom Rambøll for nylig med på fire store rammeaftaler for det nordsjællandske vandselskab Novafos. Dermed bliver Rambøll en vigtig medspiller for Novafos inden for især klimatilpasning og spildevandsrensning i løbet af de kommende år. 
 

 

Foto af Jesper Blæsild

Foto af Jesper Blæsild

Kontakt

Annette Raben

Annette Raben

Country Market Director, Vand
T: +45 5161 8327
Thomas Kruse

Thomas Kruse

Engineer
T: +45 5161 5959

Som vand- og spildevandsselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal, står Novafos foran en række vigtige opgaver med at fremtidssikre kommunerne inden for alle områder af vand- og spildevandshåndteringen.

På den baggrund inviterede selskabet i foråret en række rådgivere til at byde på fem forskellige rammeaftaler, og for nyligt vurderede Novafos så de prækvalificerede og bydende rådgivere op imod hinanden. Ramboll blev nummer ét på tre ud af fem aftaler og kom med, som nummer to, på en fjerde:

  • Plan og projekt, regn- og spildevandssystemer
  • Planlægning (hydraulisk modellering), regn- og spildevandssystemer
  • Plan og projekt, pumpestationer
  • Plan og projekt, renseanlæg

Valgt på kompetence

Den altoverskyggende parameter for rangeringen var ’kompetence’, og at Rambøll således blev vurderet som én af de absolut mest kompetente rådgivere i feltet glæder Annette Raben, der er direktør for Rambølls vanddivision i Danmark:

”Vi har en klar ambition om at samle de bedste og mest erfarne rådgivere på vand- og klimatilpasningsområdet for at kunne gøre en mærkbar forskel for vores kunder. Derfor er vi glade for og stolte af, at Novafos vælger os på grund af vores kompetencer, og vi vil gøre vores absolut bedste for at hjælpe Novafos med at indfri sine ambitionerne inden for klimatilpasning og spildevandsrensning,” siger Annette Raben.

Rambøll og Novafos samarbejder i forvejen på en række forskellige projekter som eksempelvis et stort klimatilpasningsprojekt i Kagsåparken i Gladsaxe, der både skal reducere mængden af alvorlige oversvømmelser fra Kagså og forbedre åens vandkvalitet. 

Novafos leverer vand til over 300.000 forbrugere, renser hvert år mere end 20 mio. m3 spildevand og råder over 3.500 km regnvands- og spildevandsledninger. 

 

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites