Rejsekæder er vejen til bedre mobilitet

13. april 2018

Det er misvisende at lave planer for enkelte transportformer eller at se isoleret på mobilitet. Man er nødt til at inddrage alle aspekter, hvis man skal optimere for samfundet og den enkelte.

Kontakt

Trine Bunton

Afdelingsleder, Byudvikling og bæredygtighed
T: +45 5161 7795

Af Michael Rothenborg

 

Vi kan ikke se isoleret på enkelte transportformer. Vi er nødt til at tænke mobilitet som et samlet system, som handler om mennesker, der skal fra a til b.

Det var hovedbudskabet fra mobilitetsekspert og afdelingsleder i Rambøll Trine Bunton ved KL’s Teknik og Miljøkonference i Aarhus i går.

”Vi har været vant til at lave planer for cykler, busser, biler og så videre. I stedet skal vi se på rejsekæder, hvor borgerne kan skifte mellem forskellige transportformer, afhængig af hvad der bedst kan betale sig”, sagde Trine Bunton.

”Og vel at mærke, hvad der kan betale sig, både for borgerne og det brede samfundsmæssige perspektiv”, tilføjede hun.

Ligesom man ikke kan se isoleret på de enkelte transportformer, kan man nemlig heller ikke se isoleret på mobilitetsområdet. Man er nødt til at tænke i helheder.

 

Lav holistiske beregninger

Teknik- og miljøkonferencens overordnede overskrift var ’Fælles løsninger’, og godt 60 interesserede havde fundet vej til seminaret ’Mobilitet – mulighederne som kommunalpolitiker’.

Et eksempel på hvordan kommunalpolitikere kan tænke i helheder indenfor mobilitet er at indregne sociale, sundheds- og klimaeffekter i vurderingen af indsatsen for at få flere borgere på landet til at tage bus eller cykel i stedet for bil. Ellers vil de forenklede kalkulationer, hvor man kun ser på for eksempel busser og billetkøb, formentlig vise, at indsatsen ikke kan betale sig, påpegede Trine Bunton.

Helhedstankegangen blev bakket op af kommunalpolitikere blandt publikum og de to andre oplægsholdere på seminaret: Adm. dir. Dorthe Nøhr fra Movia og formand for Midttrafik Claus Wistoft.

”Dybest set handler det her jo meget om hvordan vi får gjort det så nemt og effektivt som muligt fra borgeren at tage fra sit hjem og til arbejde – og tilbage igen”, sagde Wistoft.

Et andet eksempel på, at holistiske beregninger er mere retvisende er, når man skal se på effekterne af at få flere børn til at cykle til skole, påpegede Trine Bunton.

”Det vil ikke kun gøre trafikken ved skolerne mere tryg og sikker, fordi vi forældre ikke skal ind med bilen og sætte vores børn af. Det gør også børnene sundere fysisk - og styrker samtidig indlæring og koncentration”, sagde hun.

 

Borgere vil have bæredygtig mobilitet

Rambølls store rundspørge blandt 3.200 borgerne i syv af Danmarks største byer viser ikke overraskende, at mobilitet er vigtigt for borgerne.

Men den viser også, at borgerne langt hen ad vejen opfatter mobilitet som en del af noget større, ikke mindst bæredygtighed.

Også derfor er det nødvendigt at sprede mobilitets-begrebet ud, understregede Trine Bunton.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites