Remiseparken tildeles Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2021

13. juni 2022
Remiseparken er, som et ud af seks projekter, tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2021. Parken, som er udviklet i et samarbejde mellem BOGL og Rambøll, blev for et par år siden forvandlet fra et overset byrum til et socialt, rekreativt og - ikke mindst - klimatilpasset samlingspunkt. 

Engang var Remiseparken på Amager et nedslidt og halvtrist område, som mange slog en bue udenom. Men for et par år siden blev parken forvandlet til grøn oase, hvor folk i alle aldre kommer hinanden ved, leger eller skater og bare nyder et moderne og inviterende byrum, der desuden indgår som en del af Københavns skybrudsplan.  

I 2021 modtog Remiseparken Dansk Landskabspris, og for nyligt blev den belønnet med Københavns Kommunes Bygningspræmiering. Bedømmelsesudvalgets begrundelse for præmieringen lyder blandt andet, at Remiseparken i dag fremstår velafbalanceret, helstøbt og med en klar rød tråd i arkitekturen. Desuden betones det, at Remiseparken rummer mange aktiviteter og funktioner på begrænset plads og dermed har medvirket til at gøre et tidligere utrygt boligområde til en attraktiv destination i byen.

Fornyelsen af Remiseparken er udviklet i et samarbejde mellem BOGL og Rambøll med SNE Architects som konsulent på skaterbanen og Pelcon har rådgivet om beton. Rambøll har været teknisk rådgiver med ansvar for ingeniørløsninger, klimatilpasning og belysning. Kunstnerne Victor Ash og Beatrice Hansson har lavet hhv. vægmaleri og legeskulptur til parken. Christiansen & Essenbæk har anlagt parken sammen med FSR Beton, Logic & co. og Malmos. Københavns Kommune er bygherre. 

Siden 1903 har Københavns Kommune præmieret bygninger, bymiljøer og anlæg af særlig høj kvalitet, og prisen er dermed en af de ældste af sin slags. Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuldt for det levede liv i byen.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites