Roskilde Festival kan inspirere til kreativ klimatilpasning

28. juni 2017
Selvom dette års Roskilde Festival ser ud til at blive våd omgang, kan byplanlæggere med fordel hente inspiration i både denne og andre festivaler til fremtidige klimatilpasnings- og byudviklingsprojekter. Det mener arkitekt og ph.d.-stipendiat Anna Aslaug Lund.

Kontakt

Jens Christian Riise

Jens Christian Riise

Market Manager
T: +45 5161 2663

Af Martin Zoffmann

Festivaldeltagere fra både ind- og udland har med stigende ængstelse nærstuderet deres vejr-apps op til dette års Roskilde Festival. Men uanset om festivalen kommer til at skulle kæmpe med regnmængder som dem, der ramte dyrskuepladsen i 2007, eller om vejrguderne forbarmer sig i sidste øjeblik, kan der være god inspiration at hente for byplanlæggere og eksperter inden for netop klimatilpasning.

Det mener Anna Aslaug Lund, som lige nu er ved at lægge sidste hånd på sin Ph.d., der meget passende hedder ’Rum for Regn’. Der er tale om en erhvervs-Ph.d. skrevet i samarbejde med Rambøll og arkitektvirksomheden Gottlieb Paludan og handler om, hvordan der kan skabes mere attraktive byrum, der er tilpasset fremtidens klima.

”Store internationale festivaller som eksempelvis Roskilde Festivalen er blevet hele studier i byudvikling. Der er tænkt meget nøje over, hvordan man udnytter pladsen og skaber optimale rum, så ikke bare musikken men også samværet og kreativiteten kan udfolde sig og give unikke oplevelser,” siger Anna Aslaug Lund og fortsætter:

”Et vigtigt perspektiv er, at den midlertidige by, som Roskilde Festival jo er, ikke er ’over-designet’. Der er naturligvis afsat plads til scener, madboder, toiletfaciliteter og så videre, men der er samtidig mulighed for, at folk selv kan sætte deres præg på området – for eksempel via det meget succesfulde ’Dream City’-koncept, som blev lanceret for nogle år siden. På det punkt kan vi lære en hel del ude i den ’rigtige’ byudvikling. Vi har nogle gange nogle meget klare tanker om, hvad folk skal bruge et nyt byrum til – men måske skal vi designe en anelse løsere og give lidt mere plads til brugernes fantasi og indfald.”

Laboratorium med utraditionelle løsninger

Ph.d.-studiet peger på, at selvom klimatilpasningen er begyndt at finde vej til byer i form af anlæg eller installationer, der også har en rekreative værdi, så ligger der stadig mange kreative løsninger og venter på at blive opdaget.

”I de danske byer har vi mange gode eksempler på det, jeg nok vil kalde for første generations klimatilpasningsprojekter. Det kan for eksempel være skateboard-banen, der også fungerer som regnvandsbassin, eller parkområdet, der tillader hurtig og effektiv nedsivning. Studiet viser dog tydeligt, at vi i Danmark langt fra har udforsket hele spektret af muligheder,” fortæller Anna og understreger, at der også på det punkt kan være god ræson i at tage en tur på festival:

”I nogle teorier argumenterer man for at byen i højere grad skal kunne formes og omformes af dens borgere og brugere. På samme både kan man se Roskilde Festival som et stort laboratorium for hvordan vi som mennesker oplever vores omgivelser og tilpasser dem til vores behov, idéer og værdier.  Hvem ved; når regnen for alvor rammer campingområdet vil vi måske se nye og utraditionelle måder at bruge eller beskytte sig imod vandet på, som kan være til inspiration for ’rigtige’ byer.”

Opfordringen til at lade sig inspirere til nye klimatilpasningsløsninger på Roskilde Festival er hermed givet videre. Selv bliver Anna hjemme i denne omgang og fokuserer på at få Ph.d.-projektet i mål.

 

Relaterede ydelser

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites