Skybrudsgader og -veje kan gøre vores byer mere levende

4. januar 2018
Arkitekt Anna Aslaug Lund gav for nylig danske byplanlæggere inspiration til, hvordan gader, veje og offentlige byrum kan designes, så man undgår oversvømmelser og gør det mere attraktivt at gå og opholde sig.
Arkitekt Anna Aslaug Lund giver forslag til hvordan skybrudsgader og -veje kan gøre vores byer mere levende.

Arkitekt Anna Aslaug Lund giver forslag til hvordan skybrudsgader og -veje kan gøre vores byer mere levende.

Kontakt

Anna Aslaug Lund

Anna Aslaug Lund

Arkitekt

Af Martin Zoffmann

I mange danske byer håber byplanlæggere på at kunne skabe en atmosfære som eksempelvis Sienna i Italien eller Barcelona i Spanien, hvor gaderne og de offentlige byrum indbyder til, at som fodgænger ikke kun haster fra a til b, men at man slentrer, opholder sig og nyder de urbane omgivelser. 

Samtidig står de fleste byer over for en stigende udfordring om at indrette sig på en måde, så de enten absorberer eller bortleder regnvand – eller begge dele – mere effektivt end tidligere for at holde trit med klimaændringernes fremskreden og de stadig hyppigere skybrud. 

På den baggrund var det nok ikke så underligt, at rummet var pænt fyldt, da Anna Aslaug Lund, PhD-studerende hos Rambøll og Gottlieb Paludan Architects forleden ved arrangementet ’Bydebat’ i København gav de fremmødte solid inspiration til, hvordan man kan få de ambitioner til at gå op i en højere enhed. 

”Hvordan kan vi indarbejde landskabsbaseret regnvandshåndtering rumligt og funktionelt i tætte urbane gaderum så det skaber værdi for byens borgere og understøtte naturens processer i byen?” spurgte Anna Aslaug Lund retorisk og fulgte selv op med en række afledte spørgsmål som eksempelvis ”… og hvordan kan skybrudsløsninger være med til at understøtte gaden som socialt rum?” 

Fleksibilitet i designsproget 

Som PhD-stipendiat i henholdsvis Rambølls internationale vanddivision og arkitektfirmaet Gottlieb Paludan Architects, der netop er ved at lægge sidste hånd på afhandlingen ’Rum for Regn’, gav Anna selv nogle af svarene, mens andre førte andre diskussioner med sig, blandt andet om samarbejdet mellem beslutningstagere, byplanlæggere og arkitekter. 

”Der er naturligvis meget skidt at sige om både klimaforandringerne, de stigende nedbørsmængder og den øgede risiko for stormflod, men hvis man skal se konstruktivt på udfordringen vil jeg også mene, at den nuværende situation giver byplanlæggere og arkitekter en unik mulighed for at udfolde gadernes potentiale som kvalitetsfulde byrum,” sagde Anna Aslaug Lund blandt andet og tilføjede:

”Men for at dette potentiale kan blive udnyttet, er det afgørende, at man husker sig selv på, at by og natur ikke er hinandens modsætninger. Man bør hellere se byen som et omformet landskab, der er en del af både de naturlige og urbane processer. I de konkrete projekter er det så vigtigt at opnå en markant fleksibilitet i designsproget og at undgå ’overprogrammering’, altså stole på at folk også selv vil finde og udnytte stedets grundlæggende rumlige kvaliteter.” 

Hvis du også er nysgerrig på svarene og på, hvordan man konkret kan opnå den perfekte balance mellem nye initiativer og ’overprogrammering’ i jagten på løsninger, der styrker både byliv og klimatilpasning, er der flere indsigter at hente, når Anna Aslaug Lunds Ph.D-rapport udkommer i starten af det nye år.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918