Rambøll leverer solidt resultat for første halvår af 2017

24. august 2017

I de første seks måneder leverede Rambøll et solidt resultat på tværs af forretningsenheder. Virksomheden vandt adskillige store projekter, og det er med til at skabe optimisme for resten af året og for 2018.

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Kontakt

Jens-Peter Saul

Jens-Peter Saul

Group Chief Executive Officer
T: +45 5161 1000
Bo Pedersen

Bo Pedersen

Managing Director, Support Organisation
T: +45 5161 6624

Rambøll opnåede i første halvår af 2017 en omsætning på 5.432 millioner kroner, som er en anelse højere end første halvår af 2016. Driftsresultatet før goodwillafskrivninger (EBITA) på 279 millioner kroner var på niveau med samme periode i 2016, hvilket gav en driftsmarginal på 5,1% sammenlignet med 5,2% i første halvår af 2016. Resultat før skat udgjorde 183 millioner kroner sammenlignet med 142 millioner kroner i samme periode i 2016.

"Vi har set et solidt resultat i første halvår på tværs af forretningsenheder, især i Norden og i de internationale forretningsenheder for Vand og Miljø. Resultatet i Olie & Gas forretningen er også forbedret. Bestyrelsen er tilfreds med vores resultat, som er i overensstemmelse med forventningerne," siger Rambølls koncernchef, Jens-Peter Saul.

Rambøll lancerede sin nye koncernstrategi ‘Winning Together’ i starten af 2017, og et centralt element i strategien er at styrke tilstedeværelsen på nøglemarkeder såsom Norden, Storbritannien og USA.

“Det er tilfredsstillende at se, at vores forretningsenheder leverer i overensstemmelse med vores strategi ved at vinde og levere flere højt profilerede projekter, ikke mindst i Norden, Storbritannien og USA, hvilket skaber optimisme for resten af året og for 2018", siger Jens-Peter Saul.

Signaturprojekter verden over

Optimismen skyldes især, at Rambøll på det seneste har vundet en række store projekter, hvor alene de seks nævnte nedenfor sikrer Rambøll arbejde for over 1 milliard kroner.

Rambøll har blandt andet sammen med Arup og TEC vundet udbuddet for bygherrerådgivning på den kommende Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Konsortiet, som siden 2009 har samarbejdet om designet på sænketunnellen, kan se frem til, at op mod 70 højtuddannede medarbejdere skal beskæftige sig fuld tid med rådgivning på det store projekt i byggefasen.

Rambøll har også vundet et stort projekt for Bestseller, der udvider sit eksisterende hovedsæde i Brande markant med blandt andet butikker, kontorer og et højhus-hotel med tilhørende konferencebygning. Højhus-hotellet forventes at blive over 200 meter højt og bliver den højeste bygning i Danmark.

I Finland har Rambøll vundet en stor kontrakt på designet af den 25 km lange Jokeri letbane fra det østlige Helsinki til Espoo, som forventes at transportere mere end 100.000 passagerer dagligt inden 2040.

Rambøll er også valgt til at deltage i udvidelsen af Helsinki Lufthavn og renoveringen af Terminal 2, som spiller en vigtig rolle for flytrafikken og samtidig er en af de største bus- og togcentraler i Finland.

I England skal Rambøll som deltager i et Arup-ledet konsortium levere miljørådgivning for hele fase to af Englands nye højhastighedsbane High Speed 2. Desuden leverer Rambøll både anlægs- og miljørådgivning for Nottinghamshire – Leeds og York delen af High Speed 2.

Rambøll har også landet en stor kontrakt på miljøvurdering og design af 300 kilometer offshore Baltic Pipe gasledning, som vil forbinde gas i Nordsøen med forbrugere i Central- og Østeuropa og dermed give større forsyningssikkerhed.

Ud over de ovenfor nævnte seks projekter har Rambøll vundet en håndfuld nye store opgaver i Nord- og Sydamerika og Mellemøsten med en samlet projektsum for Rambøll på mere end DKK 300 millioner, hvilket også giver Rambøll positive fremtidsforventninger til forretningerne i Amerika og Mellemøsten.

Hoved- og nøgletal

H1 2017

H1 2017

H1 2016

2016

Resultatopgørelse, mio. kr.

EUR m

 

 

 

Nettoomsætning

730,2

5.432,4

5.413,3

10.607,7

Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA)

49,1

365,4

368,7

782,5

Driftsresultat før goodwillafskrivninger (EBITA)

37,5

278,9

278,9

602,1

Driftsresultat (EBIT)

36,1

268,4

168,8

338,0

Resultat før skat

24,6

183,2

141,9

342,0

Resultat for perioden

13,7

101,9

69,3

176,9


Balance, mio. kr.

 

 

 

Aktiver i alt

818,7

6.091,0

6.488,0

6.383,8

Egenkapital

293,0

2.180,3

2.036,3

2.162,3

Rentebærende nettolikviditet/(gæld)

(12,2)

(90,7)

(424,9)

27,3


Pengestrømme, mio. kr.

 

 

 

Pengestrømme fra driftsaktivitet

(3,8)

(28,0)

(43,6)

453,6

Investeringer i materielle anlægsaktiver, netto

(8,5)

(63,1)

(55,8)

(124,6)

Frie pengestrømme

(12,3)

(91,1)

(99,4)

329,0

Akkvisitioner

(13,6)

(101,4)

(51,4)

(50,2)

Medarbejdere

 

 

 

Antal medarbejdere, ultimo

13.263

13.194

13.024

Gennemsnitligt antal fuldtidsmedarbejdere

12.432

12.343

12.497

Nøgletal

 

 

 

Omsætningsvækst

0,4

0,4

0,2

Organisk vækst

0,5

1,9

0,4

EBITDA margin

6,7

6,8

7,4

EBITA margin

5,1

5,2

5,7

EBIT margin

4,9

3,1

3,2

Afkast af gennemsnitligt investeret kapital (ROIC)

15,3

9,9

16,9

Egenkapitalforrentning (ROE)

9,6

6,7

8,3

Cash conversion

20,5

19,6

119,9

Egenkapitalandel 

35,7

31,3

33,9

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites