Større fokus på renovering kan bringe Danmark i mål i 2030

29. oktober 2020
Renovering er en vigtig komponent i den grønne omstilling. Alligevel nedprioriterer bygningsejere ofte renoveringer til fordel for nedrivning og nybyggeri. En ny analyse, som Rambøll har udført for Renovering på Dagsordenen, viser nu for første gang i en dansk kontekst, at bygningsejere i langt højere grad bør vælge at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Frem mod 2030 kan vi reducere Danmarks CO2-udledninger markant, hvis vi vælger renovering frem for nedrivning og nybyggeri.
Analyse af CO2 udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

Analyse af CO2 udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

Kontakt

Andreas Qvist Secher

Andreas Qvist Secher

Chief Consultant
T: +45 51612270

Læs rapport

Rapporten ”Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg”

Rapporten er udarbejdet af Rambøll for branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen.

Se rapporten her

En ung familie med små børn køber et 50’er-hus i et dansk parcelhuskvarter. De vil gerne sætte deres eget præg på huset – men skal de renovere, eller skal de rive huset ned og bygge et nyt? En børneinstitution er nedslidt og trænger til en kærlig hånd, skal kommunen rive børnehaven ned og bygge en ny, eller skal de renovere? Rambøll dokumenterer nu i en ny rapport, at renovering – både i et klimaperspektiv og totaløkonomisk – er mere fordelagtigt end nedrivning og nybyggeri. På tværs af enfamiliehuse, rækkehuse, etagebyggerier, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri viser Rambølls rapport, at man sammenlignet med nybyg får størst klimaeffekt for pengene ved at renovere.

Analysen besvarer et samfundsmæssigt nøglespørgsmål for den grønne omstilling, som tidligere har været sparsomt belyst; nemlig hvordan ser klimaregnskabet ud, når det gælder renovering af en bygning i sammenligning med nedrivning og opførelse af en ny bygning? Med analysen får vi et mere sagligt fundament at basere diskussionen på. 

”Forklaringen på den langt større klimapåvirkning ved nedrivning og nybyg sammenlignet med renovering skal findes i den indlejrede CO2, dvs. mængden af drivhusgasser, der frigives i byggematerialernes levetid lige fra udvinding af råmateriale, transport, produktion, opførelse og brug til nedtagning og bortskaffelse. I det regnskab er CO2-udledningen fra byggematerialerne ved nybyg bare langt højere, end når en ældre bygningskonstruktion bevares, siger Christine Collin, som er senior bæredygtighedskonsulent i Rambøll og har stået for de tekniske beregninger i rapporten.

Rambølls rapport viser også, at der er stor forskel på, hvornår CO2-udledningerne fra en renovering sammenlignet med et nybyggeri forekommer. I løbet af en 50-årig periode udleder et nybyggeri markant mere CO2 i den første del af perioden. Et øget fokus på renovering frem for nedrivning og nybyggeri vil derfor kunne bidrage positivt til Danmarks mål om 70% CO2-reduktion i 2030, for Danmarks bygninger står for hele 30% af de samlede CO2-udledninger.

”Når vi renoverer, så spredes CO2-udledningen ud over de næste 50 år, indtil bygningen muligvis rives ned. Det er i modsætning til nybyg, som er forbundet med store udledninger her og nu. I betragtning af de politisk besluttede CO2 reduktionsmål er det ikke ligegyldigt, hvornår udledningerne sker frem mod 2050”, siger Christine Collin, senior bæredygtighedskonsulent i Rambøll.

Rapporten ”Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg” er foretaget af Rambøll for branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen. Rambøll har baseret rapporten på de bedst tilgængelige cases og anlagt den bedst mulige metodiske tilgang til emnet.

Se rapporten her

Se Building Green's video fra debatten: Skal vi renovere eller rive ned og bygge nyt?

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites