Stort eksportpotentiale i overskudsvarme fra datacentre

31. oktober 2017
En afgørelse fra Skatteankenævnet har åbnet op for udnyttelse af overskudsvarme, der tidligere gik til spilde, både i Danmark og udlandet. Rambøll er rådgiver for Fjernvarme Fyn, der skal bruge overskudsvarme i en skala, der ikke er set før nogen steder i verden.
Rør brugt til fjernvarmesystemer

Rør brugt til fjernvarmesystemer

Kontakt

Tina Kramer Kristensen

Global Spearhead Director, Energy Systems
T: +45 51618184

Af Michael Rothenborg

Det er nu blevet muligt for det store kommende datacenter i Odense at levere gratis overskudsvarme til fjernvarmenettet til gavn for både klimaet og varmeforbrugerne. Det skaber et nyt stort salgs- og eksportpotentiale for danske virksomheder, da mulighederne for at gentage succesen andre steder er langt bedre, når der et referenceanlæg i fuldskala at vise frem. Det vurderer direktør for Energy Systems i Rambøll Tina Kramer Kristensen og Jan Strømvig, direktør for Fjernvarme Fyn og nyudnævnt formand for den danske organisation for fjernvarme-eksport, DBDH.   

”Mange lande ser på Danmark for tiden, fordi vi er gode til at tænke energisystemerne sammen og integrere store mængder vedvarende energi i den eksisterende infrastruktur. Udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre er endnu en god showcase på en løsning på en global udfordring, og vi ser frem til at dele ud af vores erfaringer når anlægget kører i 2020,” siger Jan Strømvig.  

Rambølls direktør for Energi Tina Kramer Kristensen tilføjer, at der er et stort potentiale også i Danmark – hvor der både generelt er meget uudnyttet overskudsvarme i industrien og konkrete planer om andre store datacentre; bl.a. Apples i Viborg og Aabenraa og Googles i Fredericia og i Aabenraa. 

”Vi er allerede involveret hos Energi Viborg Kraftvarme med at se på aftags- og optimeringsmuligheder på overskudsvarme fra det igangværende Apple byggeri, og der er bestemt potentiale til meget mere, både i udlandet og herhjemme”, siger hun. 

Første gang i storskala

Rambøll er teknisk rådgiver for Fjernvarme Fyn, der er ved at etablere en energicentral med store varmepumper til at hæve temperaturen på overskudsvarmen fra datacentret, så den kan benyttes i fjernvarmenettet, der distribuerer varmen ud til Odenses borgere. 

Det bliver Danmarks til dato største varmepumpeinstallation, og udnyttelsen af ’datacenter-overskudsvarme’ er ikke gjort i denne skala før andre steder i verden. Energicentralen bliver derfor designet med et besøgscenter, så teknologien kan fremvises. 

Projektet er et vigtigt skridt på vejen i forhold til sikre grønnere fjernvarme til forbrugerne. I Odense betyder det konkret, at kulforbruget og dermed CO2-udledningen på Fynsværket kan reduceres. Projektet bidrager til Fjernvarme Fyns ambition om 100% vedvarende energi senest i 2030. 

Den gratis overskudsvarme betyder ikke umiddelbart, at varmeforbrugerne får en lavere varmeregning, da der ligger en forholdsvis stor investering i at opføre varmepumpeanlæg, ledninger i jord mv. Det gavner dog brugerne, at Fjernvarme Fyn er i gang med at omstille til en grønnere forsyning uden, at varmeprisen må hæves. Der spares udgifter til indkøb af kul, omvendt skal der benyttes grøn el til de store varmepumper. 

Svarer til mere end Aarhus’ varmebehov

Danmark er et ideelt sted at etablere denne type energicentraler: På vores breddegrader er der ikke jordskælv og tornadoer, og der er samtidig en ideel infrastruktur med særdeles høj forsyningssikkerhed, høj andel vedvarende energi i elforsyningen samt effektiv myndighedsbehandling og pålidelig og veluddannet arbejdskraft. 

”Når der samtidig er en lokal fjernvarmeinfrastruktur, der giver grundlag for at drage nytte af overskudsvarmen, så udnyttes energien dobbelt. Med andre ord, et nærmest perfekt match for både et stort datacenter og en fjernvarmeforsyning”, siger Tina Kramer Kristensen. 

Størrelsesordenen af det fulde potentiale fra de fire datacentre, der allerede nu er undervejs, svarer til mere end det samlede varmebehov i Aarhus. Realisering af dette potentiale afhænger dog bl.a. af den lokale fjernvarmeinfrastruktur og indpasningsmulighed, samt afgifts- og tilskudsforhold. 

Oveni potentialet fra datacentrene er der også overskudsvarmepotentiale fra den øvrige industri. Det er ifølge Dansk Fjernvarme også på niveau med Aarhus’ varmebehov. Overskudsvarmen i Danmark kan med andre ord levere et markant og klimavenligt bidrag til fjernvarmen. 

Fyrede for gråspurvene

Det nye danske potentiale er opstået efter, at Skatteankenævnet i begyndelsen af september afgjorde en sag om afgifter på overskudsvarme fra datacentre. Inden afgørelsen skulle virksomheder som Facebook, Apple, Google m.fl. betale for at levere varmen videre til fjernvarme og ofte endte det derfor med, at overskudsvarmen blev smidt i havet eller ud til gråspurvene. 

Afgørelsen er godt nyt og vigtig i forhold til at tiltrække flere investeringer til en industri i vækst, mener Tina Kramer Kristensen: Det kan være med til at opbygge kompetencer, som har eksportpotentiale for dansk knowhow og komponenter. 

Tina Kramer Kristensen fremhæver, at det især er lande med et fjernvarmenet eller med muligheder for at etablere et termisk net, hvor der er potentiale: Norden, Tyskland, Storbritannien, store dele af Østeuropa og universiteter og progressive byer i USA og Canada. Rambøll har allerede en lang række projekter i disse lande, men ser et stort potentiale for yderligere dansk rådgivning. 

I disse lande er skat og afgifter skruet helt anderledes sammen, og billig eller gratis overskudsvarme kan rent faktisk være med til at fjernvarme og kølenet nemmere etableres. 

"Men man kan naturligvis også bruge overskudsvarme til at opvarme drivhuse eller til lavtemperatur fjernvarmenet – det bliver allerede gjort i Skandinavien”, understreger hun. 

”Generelt er der et kæmpe potentiale rundt om i verden for kombinerede løsninger med varmepumper, der leverer termisk energi til både fjernkøling og fjernvarme. Vi får et godt udgangspunkt ved at planlægge, designe og være med til opførslen af sådanne energianlæg på hjemmemarkedet, hvilket er vigtige erfaringer der kan tages med videre til andre projekter, bl.a. i udlandet”, siger Tina Kramer Kristensen.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites