Styrkelse af det danske system for brandsikkerhed

10. december 2018
Ny bekendtgørelse stiller krav om, at brandrådgivere fremover skal certificeres. Rambøll tilføjer endnu en ydelse til paletten og bliver nu officielt certificeringsorgan.
 
Overrækkelse af brandrådgivercertifikat

Overrækkelse af brandrådgivercertifikat

Contact

Bjarke Curtz Jansen

Bjarke Curtz Jansen

Senior direktør, Specialised Engineering
T: +45 5161 6177

Det danske system til at opretholde høj brandsikkerhed bliver formaliseret og styrket. Ifølge Bygningsreglement 2018 skal der fremadrettet benyttes en certificeret brandrådgiver til at dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold, så den valgte løsning lever op til reglerne. 

Dermed udfases den kommunale tekniske byggesagsbehandling, som vi kender den i dag, og erstattes med udgangen af 2019 af den ny certificeringsordning, ”Bekendtgørelse om Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet”. Det er allerede nu muligt at vælge at benytte certificerede brandrådgivere, og Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK, har netop akkrediteret Rambøll til at certificere brandrådgivere.

”I praksis betyder det, at arkitektvirksomheder, entreprenører, rådgivere m.fl. allerede nu har behov for at få certificeret medarbejdere for at være klar til at kunne agere i markedet, og efterspørgslen på brandcertificering stiger dermed markant. Vi har stor erfaring indenfor brandrådgivning, så ud fra et forretningsmæssigt synspunkt var det oplagt at ansøge om at blive certificeringsorgan. Som den største rådgiver i branchen har vi imidlertid også et samfundsansvar for at sikre et højt sikkerhedsniveau i den danske bygningsmasse”, siger Susanne Wrist-Jensen, der er leder af Certificering, Rambøll, som skal varetage certificeringerne.

Sekretariatet har allerede modtaget de første henvendelser fra ansøgere. Hos Rambøll kan brand-rådgivere certificeres til forskellige brandklasser eller til at foretage tredjepartskontrol afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.

”Vi lægger vægt på en smidig certificeringsproces. Ansøgerne skal opleve en enkel og hurtig proces med kompetente auditorer. Ikke noget med krav om tidskrævende og fordyrende kurser. Vi fokuserer på selve certificeringen og på at sikre høj kvalitet under forløbet. Og så betyder vores tilstedeværelse i 13 byer landet over, at vi kan tilbyde fleksibilitet, så prøver og fremlæggelser som led i certificeringen kan finde sted dér, hvor det er mest optimalt for ansøger”, siger Susanne Wrist-Jensen.

Rambølls egne brandrådgivere skal også certificeres. For at sikre uvildighed sker det i eksternt regi. 

Læs mere om certificeringsordningen for brandrådgivere

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites