Tests for Chlorothalonil-amidsulfonsyre bør foretages ved boringerne

26. april 2019
Fund af nye og potentielt farlige stoffer ser ud til at være blevet ’the new normal’ på de danske vandværker, hvilket de aktuelle fund af det potentielt kræftfremkaldende stof Chlorothalonil-amidsulfonsyre vidner om. Rambøll mener, at tests for stoffet bør ske ved boringerne og ikke kun på vandværkerne.
Drikkevand

Drikkevand

Kontakt

Finn Søholt Thomsen

Finn Søholt Thomsen

Ingeniør
T: +45 5161 7121
Hanne Birch Madsen

Hanne Birch Madsen

Afdelingsleder, Vand og Naturressourcer
T: 51611176

Af Finn Søholt Thomsen og Hanne Birch Madsen, vandressourceeksperter i Rambøll

I den øjeblikkelige sag har miljøministeren rykket hurtigt og forlangt øjeblikkelige tests for det hidtil ukendte stof på alle vandværker. Den hurtige og markante reaktion er helt på sin plads. Men måden, testene skal gennemføres på, kan diskuteres.

Der lægges nemlig op til, at det er det ’rene vand’ – altså det vand, der allerede er behandlet på et vandværk og på vej ud til forbrugerne – der skal testes. Dette lyder umiddelbart meget fornuftigt, men der er det problem, at indholdet i dette rene vand ændrer sig fra dag til dag og i princippet fra time til time.

Ændringerne i vandkvaliteten skyldes, at det vand, der pumpes op og ledes ind til de danske vandværker, ikke kommer fra én, men ofte fra flere boringer. På vandværket bliver vand fra de forskellige boringer blandet sammen, inden det ledes videre ud til forbrugerne. Denne blanding er ikke konstant, men ændrer sig time for time i takt med, at der tændes og slukkes for de enkelte pumper ude ved boringerne. 

Kritisk tilfælde

Når blandingerne således ændrer sig hele tiden, kan man ikke være sikker på, at en test, der gennemføres den ene dag, vil føre til samme resultat dagen efter. Dette faktum er sædvanligvis ikke et stort problem, da variationerne i de forskellige blandinger trods alt er beskedne og særdeles sjældent fører til overskridelse af de gældende grænseværdier. 

I det aktuelle tilfælde, er det imidlertid kritisk. Grænseværdien for Chlorothalonil-amidsulfonsyre er nemlig sat ved detektionsgrænsen – altså ved den mindste værdi, man overhovedet kan spore stoffet ved – som her er 0.01 mikrogram per liter. Dette er en meget beskeden forekomst, hvilket åbner en reel risiko for, at grænseværdien overstiges på andre tidspunkter, end hvor testen er foretaget. 

Ny virkelighed kræver test ved boringerne

Det seneste fund af stoffet i to af tre boringer til Ledøje Vandværk i Egedal Kommune understreger vigtigheden af at teste ved boringer og ikke kun det rene vand. Det er særlig bemærkelsesværdigt, at Patientsikkerhedsstyrelsen anbefaler forbrugerne ikke at drikkevandet fra Ledøje Vandværk.

På den baggrund vil vi opfordre til, at man tester vandet fra boringerne i stedet for – eller som supplement til – det rene vand på værket. Det kan dog blive en særdeles dyr omgang. Måske skal der etableres en vandpulje eller en decideret afgift på pesticider? 

Chlorothalonil-amidsulfonsyre er kun ét ud af 75 nye stoffer, der er fundet i vores grundvand. Det sætter vandværkerne i en helt ny virkelighed. Denne nye virkelighed skal tackles på den rigtige måde fra starten, og dette er ikke kun op til vandværkerne. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites