Tingbjerg – En energirenovering i harmoni med den arkitektoniske kulturarv

26. november 2019
Ved renoveringen af to almene boligafdelinger i Tingbjerg er der gjort en dyd ud af at vælge fremtidssikrede, energivenlige løsninger uden at kompromittere den oprindelige karakteristiske arkitektur.
Tingbjerg

Tingbjerg

Kontakt

Katja Waage Petersen

Katja Waagepetersen

Arkitekt, København
T: +45 5161 4536
Flemming Stenaa Jensen

Flemming Stenaa Jensen

Projektchef, København
T: +45 5161 1758

Jesper Møller

Arkitekt, Projektchef
T: +45 5161 1421

De gule mursten er et kendetegn og et vigtigt led i den bærende fortælling om den almene boligafdeling Tingbjerg, Husum. Boligområdet er tegnet af den danske arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen i 1950, og adskiller sig arkitektonisk fra samtidens store, almene montagebebyggelser af beton netop ved at være opført i mursten.     

I udførelsen af helhedsplanen og den omfattende renovering af Tingbjerg har det derfor været helt essentielt for Rambølls arkitekter at bevare den eksisterende arkitektur for ikke at miste områdets ånd. Det har betydet en omfattende renovering. 

”Vi har genanvendt flere af de oprindelige mursten, som vi nænsomt har pillet ned, renset, blandet med nye mursten og muret op igen. Særligt de murede kunstværker på de to gavle er sirligt pillet ned og opsat præcist, som Steen Eiler Rasmussen havde planlagt det i slutningen af 1950’erne. På den måde har vi lavet en bæredygtig efterisolering, som både energioptimerer lejlighederne, samtidig med at historien i stenene bevares”, siger Katja Waagepetersen, som er Rambølls arkitekt på projektet.

Denne genanvendelsesteknik er en af de væsentligste teknikker inden for bæredygtigt byggeri. Ved at blande de gamle mursten med nye har arkitekterne skabt et murværk, hvor datidens patinering og kulturhistorie skinner igennem.  

”Efter de mange års renoveringsarbejde kan vi i dag se resultatet af en energirenovering i arkitektens ånd, hvor den eksisterende arkitektur er bevaret på fineste vis”, slutter Katja Waagepetersen. 

Renoveringen af de to almene boligafdelinger er foretaget for boligselskabet fsb – lejeboliger i København, og i samarbejde med entreprenør Anker Hansen og Co, Asser Balle & Knudsen, Bravida, FJ Poulsen A/S og Tscherning. Rambøll er totalrådgiver på projektet, herunder projektering, beboerinddragelse, fagtilsyn og byggeledelse.   

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites