Bæredygtig vision for Trafikhavnen i Middelfart forbinder by og bælt

8. september 2021
Trafikhavnen i Middelfart skal omdannes fra et isoleret havneareal til et helt nyt bykvarter, og konkurrencen om at udarbejde en visionsplan for området blev afgjort for nylig. Rambøll er med på vinderholdet og skal blandt andet bidrage til at konceptualisere en innovativ tilgang til stormflodsbeskyttelse, der kombinerer park og havbad.  
 

 

Kontakt

Ulrik Lassen

Ulrik Lassen

Ingeniør
T: +45 5161 2952

Trine Bunton

Afdelingsleder, Bygherrerådgivning og bæredygtighed
T: +45 5161 7795

I starten af året satte Middelfart Kommune gang i udviklingen af en række kommunalt ejede arealer, som kommunen købte og overtog i oktober 2019 på den såkaldte ’Trafikhavn’.
 
Visionen var at integrere by- og havneområderne på attraktiv og bæredygtig vis, og for nylig kom kommunen et stort skridt nærmere den vision, da der blev udpeget et vinderteam til at føre planen ud i livet.

 

Vinderprojektet ”Fremtidens Havn – Middelfart Living Lab” er udarbejdet i et team ledet af EFFEKT Arkitekter i samarbejde med Rambøll, Metabolic og Carlberg. Projektet forener en innovativ planlægningsproces for en bilfri bydel med bæredygtigt byggeri opbygget omkring grønne uderum, som vil danne et nyt samlingssted langs havnen for hele Middelfart. Her vil blandt andet et havnebad give nye muligheder for at nyde samspillet mellem byen og Lillebælt samtidig med at den beskytter området mod stormflod.

- Det er en rigtigt spændende vision, som vinderholdet har fremlagt, og som skaber en attraktiv adgang til Lillebælt fra havnefronten. I byrådet prioriterer vi kvalitet, bæredygtighed og mangfoldighed, så der er boliger for alle. Med visionen arbejder vi målrettet mod et større og mere varieret udbud af boliger, så vi kan følge med den store tilflytning til kommunen. Jeg ser frem til at følge den fortsatte proces med at skabe en attraktiv ny bydel, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen.

Rambøll skal især bidrage til de dele af projektet, der handler om klimatilpasning, stormflodsbeskyttelse, mobilitet og bæredygtigt byggeri. 
 

Proces i dialog med borgerne

Frem til foråret 2022 skal det vindende team arbejde sammen med Middelfart Kommune om en strategisk udviklingsplan for Trafikhavnen. Arbejdet med planen vil ske i dialog med Middelfarts borgere og områdets interessenter, og der blive taget afsæt i vinderforslaget og idéer fra de øvrige konkurrenceforslag. 

Udviklingsplanen er det første skridt på vejen i en længere udviklingsproces, og der vil gå nogle år, inden det nye bykvarter er fuldt udviklet.
Læs mere her.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites