Trafikstøj dræber, problemerne vokser – men løsningerne findes, hvis der er politisk vilje

17. maj 2016

Vi ved, det koster menneskeliv og penge, men der mangler politiske målsætninger og finansieringsmuligheder, når det kommer til bekæmpelse af trafikstøj. En ny hvidbog viser vejen med en række konkrete forslag til, hvordan problemerne kan løses – hvis pengene findes.

Morgentrafik langs søerne i København

Morgentrafik langs søerne i København

Kontakt

Allan Jensen

Allan Jensen

Seniorspecialist, Akustik og Støj
T: +45 5161 5812

Rambøll og Gate 21 har sammen med forskere fra Kræftens Bekæmpelse og DELTA udarbejdet hvidbogen. Målet er, at hvidbogen bidrager til debatten, inspirerer til politisk handling og får sat skub i en påkrævet opdatering og konkretisering af den nationale trafikstøjsstrategi.

Intelligent byplanlægning, lavere hastigheder og bedre dæk er vigtige redskaber, når der skal skrues ned for trafikstøjen. Sådan lyder nogle af anbefalingerne i hvidbogen. Men hvidbogen præsenterer også seneste forskningsresultater omkring helbredsmæssige effekter og viser, at vi mangler en ny opgørelse af de samfundsøkonomiske omkostninger.  

”Når det kommer til de kendte løsninger, har vi slet ikke udnyttet potentialet endnu. Der kan gøres meget mere for at begrænse støj fra trafikken. Når vi planlægger vores byer, bør vi derfor tage højde for, at mennesker er mindre genererede af trafikstøj ved deres bolig, hvis de har adgang til en stille side, som eksempelvis et attraktivt, lukket gårdmiljø, der er effektivt skærmet fra støjen. Fredelige pladser og parker kan have samme funktion. Desuden spiller boligens støjisolering en væsentlig rolle for lydmiljøet. Udviklingen af lyddæmpende vindues-, altan- og facadeløsninger er i fuld gang, og der er behov for at fremme og styrke den udvikling, så der er en vifte af løsninger til rådighed,” siger Allan Jensen, som er leder af afdelingen Akustik og Støj i Rambøll og en af hovedforfatterne til hvidbogen.

Løsninger har størst effekt, når de kombineres

Intelligent byplanlægning er én af en række anbefalinger, der kan forhindre støjens udbredelse. Hvis man ønsker at dæmpe støjen ved selve kilden, det vil sige ved bilen og vejbanen, bringes støjdæmpende dæk, støjskærme og asfalt samt hastighedsnedsættelse i spil i hvidbogen. Fælles for anbefalingerne er, at de har den største effekt, når de kombineres.

”Mange års arbejde med trafikstøj har vist, at der ikke findes én enkelt løsning, som kan fjerne problemet. Vejtrafikken ventes kun at stige – de seneste prognoser anslår en stigning på 16 procent frem mod 2030 – så hvis udviklingen skal drejes i retning af, at færre borgere bliver generet og decideret syge som følge af trafikstøj, er det nødvendigt at sætte ind på mange fronter og benytte en lang række redskaber,” siger Allan Jensen.

Trafikstøj påvirker over en million danskere

Det er Gate 21, der har taget initiativ til hvidbogen. Den skal være med til at danne grundlag for langsigtede politiske beslutninger og skabe opmærksomhed om en overset samfundsudfordring, som rigtigt mange danskere er påvirket af.

”Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund og er vurderet til at være EU’s næststørste miljøproblem. Mere end 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over den vejledende grænseværdi. Adskillige forskningsprojekter har dokumenteret, at trafikstøj sænker livskvaliteten og øger sandsynligheden for en række alvorlige sygdomme, herunder blodpropper. Alligevel bliver støjforurening kun håndteret i begrænset omfang. Men løsningerne er der, og de nødvendige politiske tiltag er åbenlyse, og det er dem vi sætter spot på i hvidbogen,” siger Kirstine Hjorth Lorenzen, som er projektleder i Gate 21.

Læs hvidbogen her >>

Hvidbogen er udarbejdet med støtte fra Realdania.

Om Gate 21

Gate 21 er en grøn partnerorganisation, der samler de ambitiøse regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der vil den grønne omstilling. Vi udvikler og demonstrerer energi- og ressourceeffektive løsninger i en række projekter og Living Labs sammen med og på tværs af vores stærke partnerkreds. Gate 21 arbejder for visionen om, at Greater Copenhagen skal være verdens førende region for grøn omstilling og vækst. Læs mere på: www.gate21.dk

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918