Væksten i dansk rumindustri er på vej mod nye højder

9. oktober 2018

I 2016 lancerede regeringen en rum-strategi, der skulle hjælpe danske virksomheder med at lykkes inden for rumindustrien. En ny analyse viser, at der har været vækst i den danske rumindustri og forventningerne til fremtidig vækst er høje.

Kontakt

Benita Kidmose Rytz

Manager
T: + 45 5161 4187
M: + 45 5161 4187

Martin Haaning

Direktør
T: +45 5161 7842

Se mere om vækstpotentialet

Få statistik og indsigter

Hent den opdaterede statistik for dansk rumerhverv og få indsigt i de forskellige vækstscenarier.

Hent rapporten her

Af Morten Bærnholdt Lund

Der er optimisme i dansk rumindustri. Flere virksomheder har fået øjnene op for mulighederne på det højteknologiske felt, og mange af de virksomheder der opererer på området forventer høje vækstrater de kommende år.

Regeringen igangsatte i 2016 en rumstrategi og fik som en del af strategien Rambøll Management Consulting til at undersøge markedet i Danmark. Analysen viste blandt andet, at private aktører havde fået bedre mulighed for at komme ind på markedet end tidligere. Analysen er nu blevet opdateret, og den nemmere adgang til markedet er blevet bekræftet. Samlet set har branchen oplevet vækst og et stigende antal tendenser peger på, at væksten kan blive større i de kommende år.

3 tendenser der kan give dansk rumindustri luft under vingerne

Der er ifølge Rambølls rapport flere tendenser, der peger på fortsat og øget vækst på rumområdet. Her er tre af dem:

  1. Danske virksomheder ser positivt på fremtidig vækst på området. Det gør at de er villige til at investere i forskning og udvikling, som er nødvendig for at være konkurrencedygtig
  2. Det Europæiske rumsamarbejde. Lige siden 2002, har det fælles europæiske samarbejde givet værdifulde kontrakter til danske virksomheder. Det gør det stadig, men der er samtidigt iværksat flere initiativer, der gør, at virksomhederne er mindre afhængige af det Europæiske rumforskningsprogram.
  3. Et globalt fokus på bæredygtighed. Danske virksomheders eksisterende styrke inden for grøn og miljørigtig teknologi, bæredygtige materialer og cirkulære løsninger, kan være en vej til flere danske virksomheder på rumområdet.

Et marked der brager frem

Markedet inden for rumindustri anslås til at være på 350 mia. dollar, og det er det marked, regeringen i 2016 ønskede at give danske virksomheder bedre mulighed for at få del i. Flere af de danske virksomheder tror på, at de kan vækste på området. Analysen viser, at 40 % af de virksomheder, der har deltaget i analysen, forventer en vækst mellem 10-49 %, 20 % af virksomhederne forventer en vækst på over 50 pct.

"Noget af det virksomhederne mener kan drive en positiv vækst er et øget fokus på bl.a.  inkubationsmiljøer og funding. Dertil kommer muligheden for at udnytte kendte danske styrkepositioner på nye vækstmarkeder, ved at udnytte vores ekspertise inden for grøn og miljørigtig teknologi og cirkulære løsninger, der kan sikre bæredygtighed og øget genanvendelse inden for rumområdet," siger Benita Kidmose Rytz, Manager hos Rambøll Management Consulting.

Hovedstaden og Universitetsbyerne er drivkraften

Halvdelen af alle Danmarks rumvirksomheder er placeret i Region Hovedstaden, mens færrest er placeret i Region Sjælland. Der er tendens til, at rumvirksomhederne placerer sig tæt på de universitetsbyer, der har teknisk rettede uddannelser. Det sker for at være tæt på de bedste samarbejdsmuligheder og for at kunne rekruttere nye medarbejdere til virksomheden. Analysen peger på, at særligt de mindre virksomheder har en udfordring med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Minister tror på succesen

Omsætningen inden for rumindustrien i Danmark ligger på cirka 5 mia. Et stort tal, som kan blive endnu større, hvis de rigtige initiativer bliver skudt i gang. I branchen er der blandt andet et ønske om et dansk rumagentur. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil ikke garantere noget, men han følger udviklingen tæt og siger:

"Selvom rumindustrien stadig er et forholdsvis lille erhverv i Danmark, så er der store perspektiver i en dansk rumindustri. Vi skal derfor accelerere udviklingen ved at gøre det nemmere for forskere eller studerende med en iværksætter i maven at komme i gang med det næste rumeventyr."

En tidligere rapport fra Rambøll Management Consulting, der analyserede effekterne af Danmarks bidrag til det Europæiske rumforskningsprogram, viste også at en satsning på rummet har en positiv effekt. Den produktion og de kompetenceløft, der skabes gennem forskningen gør, at for hver krone der investeres, kommer der minimum fire kroner retur.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918