Verdens største anlæg til affaldsforbrænding på vej

16. november 2018
At lave affald om til energi bliver stadig mere effektivt og rentabelt. Rambøll skal hjælpe Singapore med design og implementering af et storstilet anlæg, der kombinerer affald og spildevand.
Visualisering af affaldsforbrændingsanlæg i Singapore

Visualisering af affaldsforbrændingsanlæg i Singapore

Kontakt

Bettina Kamuk

Bettina Kamuk

Global Market Director, Energy from waste
T: +45 5161 8626

Ydelse: affaldsenergi

Et af verdens mindste lande vil nu bygge verdens største affaldsenergianlæg. Anlægget vil kunne behandle godt 2,4 millioner ton affald årligt - mere end fem gange så meget som de største europæiske affaldsenergianlæg. Det vil blive opført side om side med et nyt vandrensningsanlæg, og slamforbrændingsanlægget her vil også være blandt de største i verden.

Singapore har valgt Rambøll til at designe og implementere det rekordstore energianlæg, hvor de to systemer skal integreres på en ny, innovativ facon for at udnytte synergierne.

Affaldsenergianlægget skal stå færdigt i perioden 2022 til 2024. Anlægget vil bygges i to faser, som hver rummer fire forbrændingslinjer, og derudover vil der være et anlæg til forbehandling af madaffald, som sendes til vandrensningsanlægget for at producere biogas. Biogassen vil også indgå i energiproduktionen på affaldsenergianlægget og være med til at sikre, at Singapore-anlægget kan få den højeste energieffektivitet, og derudover skal det også have den bedste røggasrensning. 

Meget affald på lidt plads

Singapore har en befolkning på 5,5 millioner, og et meget avanceret affaldsindsamlingssystem. Men den asiatiske østat har en stor udfordring i sit begrænsede areal (710 km2 – svarende til Bornholm og Amager tilsammen).

Derfor har Ramboll udviklet løsninger, der minimerer arealanvendelsen samtidig med, at man sikrer den bedste miljøbeskyttelse og maksimerer energiproduktionen.

"Singapore har sortering af affald, men på grund af den stærke vækst og befolkningstilvækst kommer der alligevel mere affald. Så man har valgt at investere stort i en løsning på højeste tekniske niveau. Det er et virkelig spændende projekt for os,” siger Bettina Kamuk, global markedsdirektør i Rambøll. 

Projektet vil beskæftige op til 25 medarbejdere i Rambøll over 8-10 år og vil få afgørende betydning for udbredelsen af affaldsenergianlæg også på andre vækstmarkeder, bl.a. Mellemøsten og Australien, vurderer Bettina Kamuk.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites