Vi mangler klare brandregler for batterier, som lagrer strøm

12. november 2018
Flere benytter sig af litium-ion batterier til lagring af strøm fra bl.a. solceller. Men et manglende klart regelsæt for håndtering af batteriet har skabt en ny form for brandrisiko i bygninger. 

Kontakt

Tim Andersen

Senior Specialist
M: +45 51614251

Ekspertklumme af Tim Andersen, Senior Specialist Rambøll, Master i Brandsikkerhed.

Denne klumme har også været bragt i Ingeniøren.

Stadig flere private huse, boligforeninger og erhvervsvirksomheder bruger litium-ion batterier til at lagre strøm fra f.eks. solceller. Det er jo godt for den grønne omstilling, men samtidig tilfører vi også en ny form for brandrisiko, som vi normalt ikke ser i bygninger. For det er meget forskelligt, hvordan myndighederne, bygherre og rådgivere brandsikrer litium-ion batterierne, da der ikke findes regler for brandsikring af dem.

Det er stærkt uhensigtsmæssigt, eftersom man f.eks. kan dø af de giftige dampe, som batterierne udvikler, hvis de går i brand eller i ’thermal runaway’ – en kemisk proces, hvor der hastigt udvikles varme, der i værste fald kan resultere i en brand, eller brandfarlige og giftige dampe kan slippe ud fra batteriet. 

Energinets analyse fra 2016 forudser at elproduktionen fra kombianlæg (anlæg med solceller og batteri) vil vokse fra ganske få GWh i dag til hele 1.570 GWh i 2040. 
Batterierne er allerede så effektive, at man typisk ville kunne dække størstedelen af ens elforbrug om aftenen. Erhvervslivet er i fuld gang med eksperimenter på denne front: Danmarks Radio, el-færgen mellem Ærø og Als og det store parkeringshus med konditag i Københavns Nordhavn er blandt frontløberne her. Der er flere anlæg på vej i mindre erhvervsvirksomheder, boligforeninger og hos private. Fælles for dem alle er, at de udgør en brandrisiko.

Mindre erfaring med litium-ion

De traditionelle lagringsanlæg har været blysyrebatterier, og de er, på nuværende tidspunkt, ofte en billigere investering end de nyere litium-ion batterier. De udvikler brint, så rummene de er placeret i, skal ventileres godt. Blot en lille gnist fra en elektrisk installation som en lampe, kan antænde gassen. Men der er mere erfaring med blysyrebatterier end litium-ion batterier

De nyere litium-ion batterier kræver langt fra så meget plads, og de er langt mere effektive; man kan aflade dem helt ned til 10 procent – mod kun 50 procent for blysyrebatterier. Og således få næsten dobbelt så meget energi ud af dem med samme kapacitet.
Litium-ion batterier ligner med andre ord fremtidens lagringsform – en vurdering, der deles af firmaer som Tesla og Siemens. Problemet er dog, at der skal holdes fuldstændig styr på f.eks. temperatur, ladning, afladning, automatisk frakobling ved fejl og misbrug for at undgå brand i et litium-ion batteri. Når et litium-ion battericelle først overgår til thermal runaway kan den ikke slukkes. Hertil kommer, at der ikke blot er risiko for almindelige følger af en brand, men også for at batterierne udvikler giftige dampe, som man ikke umiddelbart kan se eller lugte. De giftige dampe kan være dødelige selv ved kort tids eksponering. Der er en særlig risiko for eksempel for folk, der har batterianlægget i bryggerset og hvor soveværelse er tæt på bryggerset. 

Myndigheder har svært ved risiko

Da Australien og New Zealand skulle lave udkast til en norm på dette område, placerede de i første omgang litium-ion-batterier i den højeste brandfarlige klasse. Kravet var, at man skulle have det i en bygning udenfor huset, der var af beton og med mindst 1,2 meter luft rundt om batteriet. Det krav bliver formodentlig opblødt, men det er en indikation af at nogle myndigheder har svært ved at vurdere brandrisikoen for denne nyere teknologi. 
De danske beredskaber er selvfølgelig opmærksom på problematikken, men der er tale om en risiko, man ikke har været vant til at arbejde med, og hidtil har der ikke været enslydende meldinger på, hvordan man skal håndtere det. Der er forskellige svar forskellige steder i landet. 

Som brandrådgivere kan vi gå ind i det enkelte projekt og se på bl.a. placering
af litium-ion batteriet, de brandmæssige adskillelser mod beboelse og andre steder med mennesker, opbygningen af batteriet og sikkerhedsforanstaltninger i selve batteriet. Men det ville hjælpe både os og især ejerne af de mindre solcellebatteri-anlæg, der ikke har råd til erfarne rådgivere, hvis der kom gennemarbejdede og klarere retningslinjer på området.

 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites