Cambodjas førende socialpsykolog vinder pris på 500.000 kroner fra Rambøll Fonden

8. december 2022
Thearom Ret, der er foredragsholder og forsker ved Royal University of Phnom Penh og forskningsstipendiat ved Cambodia University of Technology and Science, vinder Flemming Bligaard Prisen i 2022 for sin forskning i mental sundhed i tidligere konfliktramte byer i Sydøstasien.
Thearom Ret, socialpsykolog og vinderen af Flemming Bligaard Prisen 2022, forsker i mental sundhed i tidligere konfliktramte byer som Phnom Penh, Cambodia.

Thearom Ret, socialpsykolog og vinderen af Flemming Bligaard Prisen 2022, forsker i mental sundhed i tidligere konfliktramte byer som Phnom Penh, Cambodia.

Contact

Neel Strøbæk

M.Sc., civil and structural eng., Senior Group Director, Sustainability & CR
T: +45 5161 8641

Sarah Katz

Senior Consultant
M: +45 51618323

Verdensborger nummer otte milliard blev født for nyligt – sandsynligvis i Asien – som næsten 60 % af verdens befolkning kalder hjemme, og sandsynligvis i en by. Halvdelen af alle verdens mennesker bor i dag i byerne. Men livet i byerne er ikke altid en dans på roser. Det arbejder Thearom Ret på at ændre. 

Vinderen af Flemming Bligaard Prisen i 2022 forsker i, hvordan det sociale og kulturelle miljø kan være enten en hindring eller en ressource for mennesker i håndteringen af deres mentale sundhed. Hans forskning, som udføres i Cambodjas hovedstad Phnom Penh, kigger på sociale normer, værdisystemer, livskvalitet, social integration og individers tidligere traumer med det formål at hjælpe folk til at forbedre deres livskvalitet.

"Der er ikke meget forskning på området omkring mental sundhed i det tidligere konfliktramte Cambodja – hverken på engelsk eller på andre fremmedsprog. Jeg vil gerne lukke det hul og bidrage med indsigt og viden på dette felt,” siger Thearom Ret, der er lektor i socialpsykologi ved Royal University of Phnom Penh. 

"Phnom Penh er et klart eksempel på, hvordan traumer har en negativ indvirkning på problemstillinger såsom forældreskab, hvordan mennesker lever med traumer, og hvordan vi kan identificere potentielle sociale kulturelle og miljømæssige ressourcer i en by og anvende dem i en efterkonfliktsituation,” tilføjer han.

Med prisen følger en sum på en halv million kroner, som skal være med til at støtte Thearom Rets fremtidige forskning.

"Mental sundhed er ofte ikke en prioritet i folks umiddelbare behov, især ikke i vækstøkonomier, hvor prioriteten netop er økonomisk vækst," siger Robert Arpe, der er formand for Rambøll Fonden. "Vi er derfor glade for at få lejlighed til at støtte Thearoms banebrydende forskning, der undersøger forholdet mellem en bys fysiske miljø og dens borgeres mentale sundhed, og hjælper med at placere psykisk velvære i centrum af den sociale bæredygtighedsdagsorden.”

Bryder barrierer mod bedre mental sundhed

Tidlige karriereforskere fra en række discipliner og baggrunde blev inviteret til at ansøge om Flemming Bligaard Prisen 2022. Målet var at tage fat på kompleksiteten og mangfoldigheden omkring mentale sundhedsproblemer i byerne og tilskynde til forskningsresultater, der er anvendelige, kan gentages og er skalerbare i forskellige bymiljøer.

“Min forskning fokuserer på, hvordan den sociale kultur og miljøet kan være enten en hindring eller en ressource for mennesker i håndteringen af deres mentale sundhed. Vi vil se på sociale normer, værdisystemet, livskvaliteten, social integration og menneskers tidligere traumer,” forklarer Ret Thearom.

Forskningen har til formål at udvikle standardmålinger for, hvordan mennesker holder fast en følelse af, at deres liv giver mening, som i sidste ende giver dem en bedre livskvalitet i tidligere konfliktramte byer.

Feltarbejdet finder sted i Phnom Penh og afspejler byens nyere historie som konfliktområde, og forskningen vil blive skaleret til andre byer i Cambodja såsom Siem Reap. Forskningen vil yderligere omfatte et internationalt komparativt element, for at anspore til, hvordan forskningen kan blive relevant på globalt plan i andre tidligere konfliktramte bymiljøer, herunder de, der er berørt af igangværende eller nylige konflikter. Forskningen tager også fat på videnshuller og misforståelser om mental sundhed i Cambodja.

Bedre forberedt på klimapåvirkningen

En forbedret livskvalitet vil uundgåeligt skulle omfatte en modstandsdygtighed over for klimapåvirkninger. Cambodja vil ligesom andre lande i Sydøstasien blive påvirket af et stadigt varmere globalt klima. Cambodjanere bliver nødt til at være forberedt på disse ændringer – og bedre mental sundhed kan hjælpe dem med at blive forberedt.

"Folk med uafklarede eller skjulte traumer kan have svært ved at forstå, hvordan de faktisk kan blive påvirket af klimarisici," forklarer Thearom Ret. Regntiden kan for eksempel udløse oversvømmelser, som igen kan udløse traumatiske minder om tiden med borgerkrig og påvirke menneskers overlevelsesmekanismer.

Forskningen har til formål at undersøge sammenhængen mellem risikoopfattelse, og hvordan mennesker genopbygger samfundet, og i sidste ende "opmuntre folk til at opføre sig mere rationelt i forhold til den situation, de står over for," tilføjer han.

Om vinderen


Som barn i Cambodja var Thearom Ret vidne til konflikten, og blandt hans tidlige minder husker han, hvordan De Røde Khmerer vendte op og ned på hverdagen for befolkningen i hans hjemprovins Battambang, og at han skulle blive hjemme fra skole.

 

Da han flyttede til Phnom Penh med sine forældre, kunne han se, hvilken effekt konflikten havde på folk omkring ham. Det inspirerede ham til at vælge sit forskningsfelt. I dag er Thearom Ret Cambodjas første og eneste socialpsykolog med tilknytning til flere universiteter. Han arbejder også med politiske beslutningstagere i Cambodja for at fremme mental sundhed og ”sårhealing” på et bredere samfundsplan.

I 2021 blev prisen givet til Anne Lyck Smitshuysen for hendes arbejde med at demonstrere, hvordan man kan øge størrelsen af de celler, der bruges til at producere grønt brint, hvilket hjælper med at reducere omkostningerne og øge produktionsskalaen til gavn for den grønne energiomstilling. 

I 2020 blev åbningsprisen givet til den britiske arkitekt og forsker Colin Rose for hans arbejde med krydslamineret træ til at erstatte beton i byggeindustrien og derved reducere indlejret CO2 og øge cirkulariteten. 

Mental sundhed i Cambodja

  • Den cambodjanske befolkning blev udsat for umenneskelige grusomheder under De Røde Khmerer, der regerede landet fra 1975-1979. I den tid blev mere end 2 millioner mennesker ud af en befolkning på 7,8 millioner dræbt i det, der er kendt som Det cambodjanske folkedrab. 
  • I dag lider en stor del af den voksne befolkning i Cambodja under følgerne af De Røde Khmerers grusomheder, som påvirker deres mentale velvære.
  • Mental sundhed er defineret som en prioritet i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.
  • Folk, der bor i byer, har en næsten 40 procent højere risiko for at udvikle en depression, er over 20 procent mere angste og er mere ensomme, isolerede og stressede end folk, der bor uden for byer, ifølge The Centre for Urban Design and Mental Health.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites