Analyse: Kommuner kan spare 2,5 mia. på socialområdet

4. april 2012

Det koster samfundet dyrt, når landets kommuner anvender mange forskellige og ofte udokumenterede metoder i indsatsen over for udsatte børn og unge. En ny rapport fra Rambøll Management Consulting viser, at der ved at anvende dokumenterede metoder over for udsatte børn og unge kan spares 2,5 mia. kr. årligt.

Opgør med ineffektive indsatser

Social- og Integrationsministeriet vil nu gøre op med indsatser, der ikke virker og ønsker fremover at gå efter effektive metoder, der gavner både samfundet og de udsatte. Rapporten fra Rambøll har beregnet gevinsterne ved fire forskellige indsatser og potentialet for besparelser er dermed meget større, hvis man udvider og sikrer dokumenterede indsatser for hele målgruppen af udsatte børn og unge.
Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup vil bruge rapportens konklusioner, når arbejdet med den kommende socialreform går i gang:

- Jeg vil sammen med kommunerne i regi af partnerskabet med KL gøre op med den ineffektive indsats og sørge for, at vi får udbredt de bedste metoder til hele landet. Det skylder vi især børnene, men også skatteyderne. Der er god økonomi i gode liv. Og rigtig dårlig økonomi i dårlige liv.

Analyser med potentiale

Analyser af samfundsøkonomiske konsekvenser af metoder og udviklingstiltag bliver et vigtigt element i velfærdsdebatten fremover og fordelene ved cost-benefit-analyser er nemme at få øje på:

- Cost-benefit-analyser er et stærkt værktøj, der kombinerer faglig viden og evalueringer med økonomiske analyser og prisfastsættelse af omkostninger og gevinster. Vores tilgang er baseret på at kombinere registeroplysninger om målgrupperne med de eksisterende studier af indsatsers effekter, og det giver et solidt grundlag for at beregne omkostningerne og gevinster ved forskellige metoder, der bruges i praksis. Samlet set kan disse analyser være med til at sikre, at vi med knappe ressourcer giver mest mulig værdi for borgerne, forklarer projektleder og Business Manager hos Rambøll Management Consulting, Daniel Schwartz Bojsen.

Konference om samfundsøkonomiske analyser

Rambøll Management Consulting planlægger i øjeblikket en storstillet konference om cost-benefit-analyser på velfærdsområdet, som bliver afholdt mandag den 11. juni 2012 hos Rambøll. Her vil blandt andre Social- og Integrationsministeriets departementschef, Jesper Zwisler, Arbejdsmarkedsstyrelsens direktør, Marie Hansen, og en række danske og internationale eksperter diskutere og udveksle erfaringer omkring cost-benefit-analyser. 

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites