Forskningsprojekt om børns sprogudvikling

18. september 2012
Rambøll Management Consulting skal i samarbejde med Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet gennemføre et nyt forskningsprojekt om sprogudvikling hos børn i dagtilbud. Projektet har fået titlen Fart på sproget! og bliver gennemført på vegne af Socialstyrelsen.

Kontakt

Line Dybdal

Director
T: +45 5161 7854
M: +45 5161 7854

Målet med projektet er at opnå viden om effekter af forskellige pædagogiske indsatser og metoder i forhold til at udvikle børns sproglige kompetencer i dagtilbud.

Gode sproglige kompetencer der gavner

Projektet udspringer af et voksende fokus på den tidlige sprogtilegnelse - et fokus der baserer sig på, at forskningen de seneste årtier har vist en sammenhæng mellem sproglige kompetencer i børnehaven og senere læse- og skrivefærdigheder i skolen, der er afgørende for senere job- og livsmuligheder. Dette har ført til en erkendelse af, at der mangler effektive og velafprøvede redskaber, som pædagoger kan bruge til at understøtte sprogtilegnelsen, navnlig hos de børn hvor sprogtilegnelsen ikke forløber som forventet. Socialstyrelsen vil med dette nye projekt forsøge at afhjælpe disse mangler og forskningsprojektet har derfor som formål at skabe et stærkt evidensgrundlag for en sammenhængende national sprogindsats for børn i 3 til 5 års alderen i dagtilbud.

Evidensbasering af pædagogisk praksis

Med dette projekt går Rambøll Management Consulting endnu en gang sammen med forskere om at skabe ny og brugbar viden til samfundet:

- Forskningsprojektet er vigtigt, fordi det kan styrke dagtilbuddenes arbejde med at støtte børnenes sproglige udvikling. Samtidig afspejler forskningsprojektet en bevægelse frem mod en højere grad af evidensbasering af den pædagogiske praksis. En bevægelse i retning af, at vi skal anvende metoder, vi ved virker, siger manager i Rambøll Management Consulting Line Dybdal, som skal være med til at gennemføre projektet og udvikle redskaber og tilgange sammen med forskerne.

Rambøll Management Consulting og Syddansk Universitet skal sammen udvikle metoderne og gennemføre et effektstudie baseret på randomiseret kontrollerede forsøg med inddragelse af syv kommuner, ca. 120 dagtilbud og mere end 7600 børn. Projektet skal, såfremt metoderne viser sig at være effektfuldt, ende ud med en plan for udbredelse af metoderne. Rambøll Management Consulting skal stå for at facilitere udviklingen og afprøvningen af metoderne og har derudover særligt fokus på, hvordan man efterfølgende kan understøtte en bredere implementering af metoderne.

Forskningsprojektet løber fra sommeren 2012 til sommeren 2015.

Se mere på fartpaasproget.dk

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites