Danmark mangler metode til brandsikring af højhuse

Højhuse skyder op overalt i landet, men kendskabet til brandsikkerheden i den type byggeri er ikke fulgt med. Og det er mildt sagt uheldigt, når der ikke findes anerkendte vejledninger for bygninger over 45 meter.

Højhuse

Kontakt

Susanne Wrist-Jensen

Susanne Wrist-Jensen

Afdelingsleder, Brandsikkerhed
T: +45 5161 3502

Af Thomas Schleidt, ekspert i brandsikkerhed, Rambøll.

Indlægget er også bragt som kronik i Ingeniøren.

Det var hovedkonklusionen på et symposium om brandsikkerhed, der i marts blev afholdt i København i den verdensomspændende organisation The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, hvor Rambøll er et af de danske medlemmer. 

Brandsikkerheden er ekstra vigtig i høje bygninger. Både fordi det i tilfælde af brand tager længere tid for beboerne at komme ned, og fordi det er sværere for beredskabet at komme op. 

Beredskabets stiger kan for eksempel ikke følge med i højden, og der er risiko for, at personer kan blive spærret inde i toppen af bygningerne, hvilket kan skabe panik. 

Derfor er det så afgørende, at der er systemer, som blandt andet kan sikre at personer varsles, at ilden slukkes hurtigt, og at man kan flygte i sikkerhed til røgfrie zoner og komme ud af bygningen. Det stiller krav til bygningens design, og at brandstrategien tænkes ind allerede i byggeprogramfasen. Vel at mærke efter nogle principper og metoder, som både sikrer et tilfredsstillende brandsikkerhedsniveau, og at beredskabet møder ensartede systemer, som gør det lettere at levere en hurtig og effektiv indsats. 

I Rambøll er vi enige med de andre uafhængige eksperter, der på symposiet i marts fastslog, at Danmark mangler standarder for diverse brandsikkerhedstiltag i høje bygninger. Vi mener også, at der særligt mangler en overordnet metode til verifikation af, at sikkerhedsniveauet i høje bygninger rent faktisk lever op til bygningsreglementet. 

Som direktør Rasmus Storgaard fra det danske Beredskab Øst fremhævede ved samme lejlighed, er det en reel udfordring, at der hverken er faste standarder for f.eks. brandpaneler og stigrør eller andre vigtige brand- eller indsatsmæssige tiltag. Brandfolk er nemlig vant til, at få overblik over situationen fra jorden. Det kan du ikke på samme måde, hvis du står foran et højhus. 

I Danmark bliver der i dag ikke kun bygget høje bygninger i København og Aarhus, men også i provinsbyer, hvor erfaringen ofte kan være begrænset. Man bør derfor mere end nogensinde før skele til mere erfarne lande og lære af dem, anbefalede den svenske forsker Michael Strömgren fra Research Institute of Sweden på højhusseminariet. Gerne lande, der har bygget højhuse i mange årtier. 

Et af de lande er Storbritannien, og arrangørerne af symposiet, havde da også inviteret den erfarne brandingeniør Chris Taylor fra Ramboll UK til at være en af hovedtalerne. 

Med Chris Taylor og andre brandeksperter inhouse har vi i Rambøll den fordel, at vi ikke skal genopfinde den dybe tallerken. Vi har ikke kun været med til at designe markante danske højhuse som f.eks. Panum Tårnet, Aarhus City Tower og Åbyen i Vejle, men også haft en finger med i spillet på udenlandske højhusbyggerier i Milano, Mumbai, Dubai – og selvfølgelig også Storbritannien. 

Vi har med andre ord erfaringen og ekspertisen til at udarbejde risikovurderinger og skræddersy brandløsninger, der hverken er underdimensionerede eller overdimensionerede. Så brandsikkerheden opretholdes i overensstemmelse med bygningsreglementet, uden at det bliver unødigt dyrt. 

I Rambøll er vi ved at samle vores erfaringer fra hele verden og arbejder på tværs af afdelinger og lande for bedre at kunne dele viden og dermed optimere vores brandløsninger. 

Og vi vil godt opfordre til, at vi som branche herhjemme sætter os sammen – med henblik på at opstille en fælles dansk metode, så rådgivere fremadrettet på en ensartet facon kan verificere, at sikkerhedsniveauet i kommende høje bygninger bliver tilfredsstillende. 

Gør vi det ikke selv, vil politikerne på et tidspunkt blive nødt til det. Det kan vi ikke vente på. Vi bør som branche være med til at sørge for, at risikoen for, at det går galt ved en højhusbrand, minimeres på en samfundsmæssig fornuftig måde.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918