Skru op for udbygningen af København

Prognoser peger på, at der vil mangle boliger til næsten 100.000 hovedstadsborgere frem mod 2040. Men byen kan udbygges, så problemerne med boligmangel og andre udfordringer løses.

Kontakt

Søren Hansen

Søren Hansen

Projektdirektør
T: +45 5161 7604

Lars Ostenfeld Riemann

Group Executive Director, Buildings
T: +45 5161 6897

Af Lars Riemann og Søren Hansen, hhv. Group executive director for Byggeri og projektdirektør i Rambøll

Dette indlæg har også været bragt i Weekendavisen 11. maj 2017.

København har kurs mod massiv pladsmangel. Kommunens seneste befolkningsprognose fra marts 2017 viser, at de nu 600.000 københavnere vil blive til 710.000 i 2030. Og væksten forventes at fortsætte næsten uændret, så der er tæt på 800.000 i 2040. Det svarer til, at hele Odenses befolkning flytter til København, og det er et boom, vi ikke har set mage til siden industrialiseringens folkevandring fra land til by.

Det er ikke sådan, at byplanlæggerne på Københavns Rådhus sidder på deres hænder. Sidste år stod 4.300 nye boliger klar i København, og den store byggeaktivitet ventes at fortsætte: Frem mod 2040 er der planlagt boliger til næsten 100.000 mennesker i Ørestaden, Nordhavnen og andre nye kvarterer.

Men hvad med de resterende 100.000? Hvor skal de bo og arbejde? Hvordan skal de nye borgere komme gennem byen og hen til deres arbejdsplads? Og hvordan sikrer vi, at den øgede mængde af trafikanter ikke skader de rekreative områder, der er så vigtige for trivslen, og som er medvirkende til, at København anses som en af de mest attraktive storbyer i verden?

Hvis vi ikke formår at skaffe den nødvendige plads, vil boligpriserne stige, så selv mennesker med gennemsnitlige lønninger får endnu sværere ved at få råd til at bo i byen eller må bo på mindre plads. Desuden vil Københavns vejnet blive endnu mere overbelastet - hvilket også skader samfundsøkonomien. Det koster i forvejen milliarder, at folk sidder i kø på vej til og fra arbejde.

Teknologisk udvikling vil naturligvis få indflydelse på fremtidens by, men den kan ikke løse disse udfordringer. Førerløse biler kan for eksempel få flere til at tage bilen frem for metroen eller cyklen – fordi man pludselig kan svare mails og skrive oplæg på sin pc på vej til arbejde. Derfor er investeringer i infrastruktur så nødvendige.

Udbyg havnetunnel og Refshaleøen

Vi mener, at især to tiltag vil kunne dæmpe pladsmanglen i den danske hovedstad:

En havnetunnel fra Nordhavnen til Amager vil gøre det muligt at køre fra Helsingørmotorvejen og til Øresundsbroen, Københavns Lufthavn eller Ørestaden uden at belaste indre by. Den er allerede på tegnebrættet, men bør optimeres, så den aflaster mest muligt – ikke mindst med en metrolinje i tunnelen ud til Refshaleøen.

Selve Refshaleøen bør blive centrum for en storstilet udbygning med boliger og erhverv. Udbygningen bør også omfatte nye kunstige øer og halvøer, der kan bygges med overskudsjord fra metrobyggeriet – og som kan medvirke til at skabe den nødvendige klimasikring mod stormfloder. De nye øer og halvøer kan gøre det nemmere at placere en stor sluse, som kan sikre Københavns historiske centrum mod oversvømmelser.

Finansieringen kan delvist skaffes ved at sælge grunde på Refshaleøen – på samme måde, som kommunen i sin tid gjorde med første metroetape. Herudover kan det blive nødvendigt med en citytunnel – fem kilometer fra Bispeengbuen og ud til Amager. Den vil fange meget af den trafik, der kommer ind fra Hillerødmotorvejen, og som i dag fortsætter ad Åboulevard, Gyldenløvsgade og Langebro; Danmarks mest trafikerede byvej - med over 70.000 biler i døgnet nu. På den strækning vil der ifølge prognoserne køre over 90.000 om 15 år – endnu et argument for at skrue op for tempoet i udbygningen af København.
 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918