Rambøll fokuserer på det trådløse i byggerier

Regeringen har i sit seneste udspil på teleområdet peget på, at en vigtig forudsætning for et samfund er en konkurrencedygtig, god og velfungerende teleinfrastruktur.

Medarbejder taler i mobiltelefon på Ramboll Head Office

Kontakt

Frede Lillelund

Afdelingsleder
T: +45 5161 6045

Af Frede Lillelund

Byggerier uden en ordentlig og velfungerende trådløs infrastruktur er nærmest ubeboelige, har mange måttet sande. Adgang til den trådløse verden figurerer på linje med vand og el. En bygnings beboere kan ikke fungere uden adgang til den trådløse verden. Rambøll fokuserer som den eneste store rådgiver på dette område og råder over specialister og måleudstyr til test og dokumentation m.m. på alle trådløse teknologier – mobiltelefoni, mobilt internet, Wifi m.m. Rambøll rådgiver om trådløse teknologier i nye byggerier, opgradering af eksisterende trådløs infrastruktur samt måler og tester på mange byggerier, hvor mobiladgang er kritisk - for eksempel sygehuse. 

Både private og offentlige bygherrer har måttet sande, at man ikke skal undervurdere den trådløse verden, og den kommer ikke af sig selv. Mobiltelefoni, WiFi og internetforbindelser skal indtænkes helt fra starten af nye byggerier helt på linie med for eksempel el og vand. Den trådløse verden bevæger sig hurtigt afhængig af adgang til teknologier og landvindinger på området.

Rambøll anbefaler test af mobildækning i større byggerier årligt sammenholdt med evaluering af behov for opgradering. Der bliver frigivet nye frekvenser til brug til mobilnettet, og det giver fokus på eventuel opgradering af DAS-anlægget. Her kan Rambøll yde uafhængig rådgivning. 

Højspændingslinjer, elektriske jernbaner og mobilstationer m.m.

Måling af stråling fra højspændingslinier, elektriske jernbanestrækninger og mobilstationer er også en del af Rambølls kompetencer.  Der er et øget behov for vurdering og måling, da byggerier grundet dyre grundarealer skal optimeres og placeres tættere på jernbaner og højspændingsledninger. Mobilstationer er ofte i byerne placeret oven på tage, og den forøgede trafikmængde giver forøgede sikkerhedsafstande. Før var den kun ca. 3 m, og den er på nuværende tidspunkt opjusteret til 8 m i henhold til telekommunikationsindustriens vejledning.  Det giver flere konflikter ved tagrenoveringer m.m., hvor vejledning er nødvendig for at undgå utilsigtet bestråling, som overskrider gældende grænseværdier. 

 

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918