Træ er et bæredygtigt alternativ til stål og beton

Næsten alle danskere har siddet foran en brændeovn eller et bål og set flammer få godt fat i træet. Derfor er det forståeligt, at man kan have svært ved at fatte, at træhuse kan gøres mindst lige så brandsikre som huse i mursten eller beton.

Kontakt

Finn Larsen

Senior Engineer, Fire and Saftey

Oprindelig bragt i Licitationen.

Af Finn Larsen, brandingeniør hos Rambøll. 

Træhuse er mindst lige så brandsikre som huse i mursten og beton - netop fordi man ved, hvordan træ brænder: Derfor kan man tage de nødvendige forholdsregler. Men lad os først kort opridse baggrunden for, hvorfor det er aktuelt at diskutere brandsikkerhed i træ. 

Træ er in. Træhøjhuse skyder op overalt, især i Nordeuropa. Rambøll har været med til at bygge et af verdens højeste huse i krydslamineret træ (CLT) i Dalston Lane i London, og i Trondheim er nordmændene på vej til at bygge klodens højeste træhus - på omkring 81 meter. 

Højhuse i træ var også et omdrejningspunkt for aktiviteter ved den store BuildingGreen konference i Forum, København 1.-2. november. 

Fordelen ved træ er, at det er et langt mere bæredygtigt byggemateriale end for eksempel beton, samtidig med at byggeriet bliver markant lettere. 

Afgørende vægtforskel 

På Dalston Lane-byggeriet i London er CLT den bærende konstruktion, hvilket betyder at det samlede byggeri vejer væsentligt mindre. Råhuset alene vejer omkring en fjerdedel af samme konstruktion i beton, og da man havde en samlet vægtgrænse for hele byggeriet på grund af en underliggende metro, betød vægtforskellen, at der kunne bygges 21 lejligheder mere på området. 

En anden gevinst er den langt mindre støj og forurening i byggeprocessen. Det skyldes dels, at træet er let at bearbejde, dels at der skal køres cirka fem-seks gange færre lastvogne med træ end med beton for at bygge et hus i samme dimensioner. 

Og man skal ikke være bekymret for, at udviklingen betyder at der kommer indhug i skovene. 

I Nordeuropa og Rusland har vi i disse år nettotilvækst af træ, ikke mindst som følge af, at stadig mere kommunikation klares elektronisk; vi læser aviser online i stedet for på print, og sender mails i stedet for breve. 

Der er med andre ord vigende efterspørgsel på papirmasse. Desuden er der certificeringer og andre metoder til at sikre, at der plantes nyt, når træer fældes. 

To vigtige metoder

Men hvad så med brandbarheden? Det kan fastslås, at beton og stål også tager skade, når det udsættes for en brands varme - så der tager man også nødvendige forholdsregler, selv om materialerne ikke kan brænde. 

Det skal man naturligvis også gøre med træ, og det kan grundlæggende gøres på to måder: Sprinkling og/eller brandbeskyttende beklædning. 

Sprinkling er en meget effektiv aktiv brandsikring, der sikrer, at temperaturen aldrig kommer i nærheden af, at trævæggene antændes. Sprinkling er dog mest anvendt i kontorer, skoler, hotel og andre større byggerier. 

I boligbyggeri er det ikke lige så accepteret, dels fordi jævnligt tjek af anlægget kan kollidere med privatlivets fred, dels fordi en fejlaktivering af sprinkleren i en lejlighed kan have store konsekvenser. 

Derfor vælges ofte mere passive brandsikringer, for eksempel at beklæde væggene med gipsplader. Gips som overflade kan være et godt og et naturligt valg, da det er nemt at vedligeholde og renovere. 

Brandbeskyttende lag 

I foråret 2017 har studerende fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) sammen med Rambøll, undersøgt temperaturudviklingen på forskellige overflader i lejligheder ved at lave studier på et referencebyggeri. 

Erfaringerne fra dette arbejde, samt fra fuldskala forsøg i rum med frilagte brændbare overflader har klart indikeret, at man bør overveje et brandbeskyttende lag uden på konstruktionerne, hvis der ikke sprinkles. 

DTU og Rambøll bygger nu videre på ovenstående erfaringer, hvor det testes hvilke beklædninger (typer og tykkelser), der sikrer, at en bagvedliggende trækonstruktion ikke bryder i brand ved en fuldt udviklet brand. 

Disse tests vil kunne bruges som direkte dokumentation i forhold til visse brandforløb, samt til en kalibrering af de beregningsmodeller, der sideløbende udvikles. 

Med denne viden vil vi kunne eliminere de sidste uvisheder i forhold til at brugen af træ i højere konstruktioner end 12 meter. 

Vi ser frem til at kunne bygge bæredygtigt, også i højden.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918