Vandets Dag: Spildevand behøver ikke at gå til spilde

Innovation gør det i stadig højere grad muligt at genanvende spildevand og er en undervurderet drivkraft for bæredygtighed.

Kontakt

Janet Egli

Janet Egli

Water and Wastewater Treatment Spearheads Director, USA
T: +1 615 277 7511

Af Janet Egli, global ansvarlig for vand- og spildevandshåndtering hos Rambøll, marts 2017.

Det giver rigtig god mening, at FN’s vanddag (22. marts) i år fokuserede på at reducere, behandle og genanvende spildevand. 80 procent af verdens spildevand flyder bare tilbage i økosystemet, og 1,8 milliarder mennesker drikker fæces-forurenet vand, der kan give kolera, dysenteri, tyfus og polio.

Sådan behøver det ikke at være. I de seneste år er rensningsanlæg blevet mere effektive og innovative, og spildevandet går ikke længere bare til spilde. Anlæggene har optimeret deres processer, de er blevet multifunktionelle og kan bl.a. udvinde energi og næringsstoffer og producere rent vand – der nogle gange sågar kan drikkes.

En god business case

At investere mere tid og flere penge i at forbedre spildevandsanlæg kan blive en markant drivkraft for bæredygtighed på globalt plan – og dermed et vigtigt skridt i retning af at opfylde FN’s bæredygtighedsmål. Men oveni det kan det faktisk også være en rigtig god business case. 

Et godt eksempel er Harvest Power's Energy Garden – et af Rambølls projekter i det centrale Florida, og det første anlæg af sin art i USA. Anlægget hjælper virksomheder og kommuner i regionen med at reducere organisk materiale – og genanvender mere end 100.000 ton årligt. Det sker både ved at forøge produktionen af vedvarende energi (med 5,4 MW årligt) og ved at producere næringsstoffer (6.000 ton gødning) til lokale landbrug. For eksempel kan restauranter, hoteller og fødevarevirksomheder sende madrester til The Energy Garden - The Walt Disney World Resort var anlæggets første kunde.

Rambøll har lignende projekter i andre dele af verden. I vores hjemby København fokuserer vi på at udvinde gas fra spildevand for Danmarks største spildevandsselskab, Biofos. Et af deres anlæg sælger to en halv gange så meget energi, som det forbruger.

Tre trends driver innovationen

Globalt ser vi tre store innovations-trends på dette område. For det første bliver byer, landbrug og industrier stadig mere motiverede til at producere genbrugsvand – til for eksempel vanding i landbrug eller til skyllefunktioner i industrien.

For det andet er reduktion af vandforbruget et mål for både den private og offentlige sektor – ikke kun på grund af bæredygtighedsmål, men også for at forbedre økonomi og omdømme.

Og for det tredje er der stigende krav om mere effektiv rensning, så f.eks. kemikalier og medicinalrester fjernes helt fra spildevandet. Et godt eksempel på det finder vi i Mikkeli, Finland, hvor en af Rambølls kunder, den lokale vandforsyning, er ved at installere et helt nyt state-of-the-art renseanlæg.

Til gavn for dem, der har mest brug for det

For at sikre at denne innovation gavner de mennesker, der har mest brug for det, må vi fokusere på tre vigtige områder:

Uddannelse: Interstatslige organer som FN og rådgivere må arbejde for at sikre, at regeringer og forsyninger er godt klædt på med den nødvendige viden til at vælge de mest effektive løsninger.

Incitamenter: Spildevandsrensning har ikke altid en ‘markedspris’. Hvordan måler man grøn beskæftigelse, social trivsel eller menneskelig og økologisk sundhed? Det er vores ansvar at arbejde for, at samfundet inddrager alle de relevante aspekter af bæredygtighed.

Smartere tænkning: Nye, innovative og holistiske tilgange til spildevandsrensning giver os mulighed for ikke kun at fokusere på den mest komplicerede højteknologi, men også at arbejde med kost-effektive, lavteknologiske løsninger i lande, hvor udfordringerne ikke kun er tekniske, men også sociale og økonomiske.

Vi håber, at FN’s vanddag 2017 vil betyde øget fokus på, hvordan rensning af spildevand kan gøre verden grønnere og gøre det mere sandsynligt at nå FN’s bæredygtighedsmål. Som ledende rådgivningsvirksomhed har Rambøll sat bæredygtighed i centrum for vores forretningsstrategi, og vi vil gøre vores bedste for at forbedre spildevandsrensning over hele verden.

Læs mere

Relaterede ydelser

Industrielt vand og spildevand

Hensigtsmæssig håndtering af vand og spildevand i industrien kan effektivisere virksomhedsdriften og bidrage til et mere bæredygtigt vandmiljø.
Læs om vores ydelser inden for industrielt vand og spildevand

Rensning og behandling af vand og spildevand

En ordentlig vandkvalitet kræver, at der er konstant fokus på udledning af spildevand. Rambøll har de kompetencer og den erfaring, der skal til for at sikre velfungerende og effektive renseanlæg.
Læs om vores ydelser inden for rensning og behandling af vand og spildevand

Relateret artikel (engelsk)

Wastewater is a resource too

As technology improves, experts are recovering energy, nutrients and other valuable things from wastewater. The Walt Disney World Resort has embraced this innovative development.
Læs artiklen "Wastewater is a resource too"
(åbner i nyt vindue)

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918