Lidt tættere på løsning af de globale udfordringer

Rådgivende ingeniørvirksomheder kan spille en stor rolle i forsøget på at bringe verden nærmere på opfyldelse af FN’s bæredygtighedsmål, ifølge eksperter.

Kontakt

Søren Holm Johansen

MSc (Econ), Group Executive Director
T: +45 5161 6600

Af Michael Rothenborg, november 2017. 

Verden anno 2017 mangler ikke ligefrem udfordringer. FN har defineret 17 såkaldte bæredygtighedsmål (SDG’er), som er afgørende for at sikre en verden, der er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtig. Men opgaven kan virke helt uoverskuelig. 

Ifølge anerkendte eksperter i bæredygtighed kan opfindsomhed, teknisk snilde og holistiske tværfaglige løsninger dog være det, der skal til for at bringe os tættere på at opfylde disse mål. 

"Konsulenter i rådgivende ingeniørvirksomheder har en vigtig rolle at spille her, da de kan bidrage med stor viden om design og evnen til at beregne og optimere komplekse sammenhænge," siger John D. Macomber, senior lektor på finansafdeling af Harvard Business School. 

Professor William Powrie fra det teknisk-naturvidenskabelige fakultet ved University of Southampton er enig: 

"Generelt skal man reducere forbruget af energi og ressourcer - og dermed CO2-udledningen - men på en måde, som får folk til at føle sig glade og tilfredse. Ingeniørvirksomheder har en stor rolle at spille for at gøre dette på en smart og acceptabel facon", siger Powrie. 

Virksomheder skal fylde hul 

Dr. Michail Fragkias fra Department of Economics ved Boise State University i Idaho, USA, påpeger, at ingeniørvirksomheder, der inkorporerer miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, kan spille den vigtigste rolle. 

"Særligt nu, hvor store aktører på den internationale scene reducerer at reducere deres fokus på bæredygtighed, bør private aktører sammen med byer udfylde hullet," siger Michail Fragkias. 

Eksperterne understreger, at man bør se på bæredygtigheds-udfordringer under ét for at udnytte eventuelle synergieffekter. Finder man eksempelvis løsninger på ét FN-mål, er det sandsynligt, at det øger chancen for at nå andre mål – da målene er indbyrdes forbundne. 

"På den måde er det også muligt at kontrollere, om en type indsats inden for et område giver uønskede konsekvenser i et andet område," forklarer Michail Fragkias. 

Forretningsmulighed og del af ansvar 

Rambølls virke påvirker SDG'erne, og det er vigtigt at minimere eventuel negativ påvirkning af mennesker og natur. Ifølge en omfattende analyse har 40 procent af Rambolls projektomsætning en direkte positiv indvirkning på de 17 SDG'er. Og næsten hele den resterende omsætning påvirker indirekte mindst ét mål positivt. 

"Det globale samfund har konkluderet, at virksomheder, regeringer og enkeltpersoner bør bestræbe sig på at forbedre sundhedsforhold og ressourceeffektivitet, afbøde klimaændringer og opbygge inkluderende, levende byer", siger Søren Holm Johansen, koncernchef i Rambøll. 

"For Ramboll er dette en forretningsmulighed, men også en del af vores ansvar som virksomhed. Vi har vedtaget en ny bæredygtighedsstrategi, hvor formålet er at blive kendt som markedsleder på området." 

Fire af de 17 SDG'er er integreret i næsten alt, hvad Ramboll gør - og har stærke tværfaglige og cross-market synergier: 

  • Industri, innovation og infrastruktur (SDG # 9).
  • Bæredygtige byer og samfund (SDG # 11).
  • Ansvarligt forbrug og produktion (SDG # 12).
  • Klimaaktioner (SDG # 13).
Bæredygtighedsmålene er et globalt sæt af mål, målsætninger og indikatorer, som alle 193 FN-lande blev enige om i 2015, og som alle verdens nationer forventes at bruge til at fastlægge deres dagsordener og politikker frem til 2030.

Relaterede artikler

Smart choices drive smart cities

Hvis mobiliteten i byer skal forbedres uden at øge luftforurening og CO2-udledning, skal transportløsningerne være holistiske og integrerede. Læs mere her (engelsk artikel).

A good life in a healthy city

Flere og flere mennesker bor i byer. Det skaber både muligheder og udfordringer, der skal afbalanceres nøje for at opretholde bæredygtig udvikling. Læs mere her (engelsk artikel).

Enhancing resource efficiency

Produktion og forbrug skal være mere bæredygtig - og samtidig omkostningseffektiv. Læs mere her (engelsk artikel).

Klimaprojekter med ekstra fordele

Udgifterne til at investere i klimaprojekter er meget mindre, end hvis man ingenting gør. Men investeringerne skal ske gennem integreret masterplanning og innovation på tværs af sektorer. Læs artiklen her.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918