Byer for mennesker

Halvdelen af verdens befolkning - 3,6 milliarder - bor i byområder. Storbyer er den største kilde til global økonomisk vækst, ressourceforbrug og CO2-udledning. Supermagterne i det 21. århundrede er med andre ord byer og de mennesker, der befolker dem. Men hvordan tiltrækker byer stærke menneskelige ressourcer? En høj grad af "liveability" er en del af svaret.

Kontakt

Jens Egdal

Jens Egdal

Direktør Transport, Byer og Mobilitet
T: +45 5161 3644

Henrik Stener Pedersen

Direktør
T: +45 5161 8124

February 2014

Grønne parker, ren luft, en svømmetur i havnen og trygge og indbydende omgivelser. Tilsæt rent drikkevand og gode transportforbindelser, så er du godt på vej til at skabe rammerne for en ’liveable’ by. Hvis du topper det hele med en velfungerende offentlig sektor, der ikke er korrupt og med en høj grad af forudsigelighed i beslutningsprocesserne, så har du fundamentet til en by, hvor indbyggerne trives, og hvor borgmesteren har grund til at være stolt. 

Ifølge McKinsey & Company er befolkningstallet i verdens byer højere end nogensinde og vokser hurtigt. I 2030 vil 60 procent af verdens befolkning, næsten fem milliarder, bo i storbyer. Det kræver derfor grundig planlægning og gennemtænkte designløsninger, hvis man skal lykkes med at skabe et godt liv for nutidens og fremtidens byboere. 

Et nyt perspektiv 

I årtier har den internationalt anerkendte arkitekt Jan Gehl været en central figur i arbejdet med byplanlægning over hele verden. For ham er svaret enkelt, selv om det kan være svært at forstå for politiske ledere rundt om i verden: 

”Byplanlægning handler udelukkende om den menneskelige dimension. Ikke om biler, industri eller virksomheder. Hvis mennesker synes en by er værd at leve i, så følger alt det andet naturligt med.”

For Jan Gehl, der har arbejdet med udvikling af levende byrum i samarbejde med beslutningstagere i fx København, New York og Melbourne, er det offentlige rum af stor betydning for byens kvalitet. Han har skrevet flere bøger om emnet, blandt andet den populære ”Byer for mennesker” (2010), som er blevet oversat til intet mindre end 21 sprog – med Kasakhisk som det seneste. En anden af Gehl's bøger ”How to Study Public Life” (2013) handler om, at mennesker har brug for offentlige rum, hvis de skal trives i byer.

Målet er "liveability"

”Den bedste byplanlægning er bygget op omkring en dyb forståelse for de mennesker, som bor i byen.  Storbyer konkurrerer om, hvem der tilbyder det bedste byliv, og ’liveability’ – byens betydning for den oplevede livskvalitet - er et nyt konkurrenceparameter. Engang konkurrerede byer om at have de bedste vejbaner, men nu er det politiske fokus skiftet, og byplanlægning handler om byens indbyggere,” siger Jan Gehl. 

Københavns overborgmester, Frank Jensen, er en af de politikere, der har taget den nye tendens til sig. Som medlem af C40 Cities - et globalt netværk for storbyer, der arbejder for at reducere udledningen af drivhusgasser, og som leder af det tilhørende Green Growth Network, er København en af de byer, der gør mest for bæredygtigheden. Dog er Frank Jensen og Københavns fokus i stigende grad på "liveability": 

”Det gør mig stolt, at Monocle (et internationalt livsstilsmagasin, red.) i 2013 kårede København til at være den storby i verden, der er mest "liveable", ligesom det gør mig stolt på byens vegne, at EU har udnævnt os til at være europæisk miljøhovedstad i 2014. Det giver os en international platform, hvorfra vi kan brande vores grønne løsninger og tiltrække investeringer,” siger Frank Jensen. 

Han er godt klar over, at man skal holde tungen lige i munden for at bevare positionen som den mest liveable by i verden: 

”En af mine topprioriteter er, at København skal blive ved med at være en by for alle. Derfor arbejder vi hårdt for at skabe nye jobs, øge livskvaliteten og forbedre hverdagen for familier i København,” forklarer han. 

Et vedvarende projekt

For at opnå disse mål er København for eksempel i gang med at investere i byens offentlige skoler og den kollektive transport. Sidstnævnte sker bl.a. ved at udvide metrosystemet og skabe bedre cykelstier. Grønt og rent er nøgleord, og overborgmesteren ser gerne, at københavnere og besøgende fortsat vil have mulighed for at svømme i havnen og nyde byens mange parker og rekreative områder. 

København står ikke alene med den ambition. Storbyer rundt om i verden arbejder på at forbedre bylivet, men ifølge Herbert Dreiseitl, direktør for Liveable Cities Lab i Rambøll, kræver det en lang og bevidst indsats at nå målet. Siden 1980 har han specialiseret sig i at integrere kunst, hydrologi, miljørådgivning og landskabsarkitektur i byer.

 

En platform for samarbejde 

Liveable Cities Lab i Rambøll er en platform, hvorfra der bliver forsket og videndelt i samarbejde med ledende universiteter, forskningsinstitutter, byer og private organisationer. Ambitionen er at skabe løsninger, som optimerer byers "liveability": 

”Efter flere års ideologiske diskussioner om bæredygtighed, ny teknologi og ressourceadministration har vi brug for et bredere perspektiv, der sikrer en mere holistisk byplanlægning. Emner som naturressourcer, sammenhæng i byen, transportmuligheder, levestandard og proaktive handlingsplaner er alle essentielle i arbejdet med at skabe levende byer. Men det kræver ofte en ændring i beslutningstagernes tilgang til byplanlægning,” siger Herbert Dreiseitl på baggrund af erfaringer fra sit arbejde med byplanlægning i London, Berlin, Singapore og Beijing. 

”Begrebet "liveable" fortolkes forskelligt med afsætning i regionale og kulturelle forskelle. Man kan ikke formulere en enslydende definition på en liveable by, men man kan påvirke folk til at ændre deres tænkemåde og adfærdsmønster. Hvis vi kan flytte folks parametre for fx livskvalitet, er vi godt på vej. I Singapore har vi fx arbejdet med adfærd. Hvis vi kan flytte folks opfattelse af livskvalitet og deres succesparametre i forhold til at vise velstand, er der meget vundet. For mange er den ultimative luksus at anskaffe en hurtig – forurenende – bil. Hvis folk i stedet var opdraget til at succes måles i, hvorvidt man har tid til at cykle på arbejde hver dag – med deraf følgende motion - ville mange vanskeligheder i byplanlægning og sundhedssektoren blive elimineret,” forklarer han. 

En integreret tilgang er vejen til succes

En ny undersøgelse fra Rambøll om bæredygtig samfundsudvikling viser, at en holistisk og integreret tilgang til økonomisk-, social- og regional miljøudvikling er essentiel, hvis man vil sikre størst mulig succes i byudviklingen.  

Direktør i Management Consulting i Rambøll, Henrik Stener Pedersen, forklarer: 

”I vores arbejde med at udvikle bæredygtige byer har vi identificeret fem parametre: Social sammenhængskraft, økonomisk udvikling, et bæredygtigt miljø, byplanlægning og forudsigelig offentlig ledelse. Vi har skabt et analytisk værktøj, som har vist sig at være relevant verden over, når det har været brugt i forbindelse med strategisk rådgivning af byplanlæggere og -ledere. Uafhængigt af byers størrelse og geografi er de fundamentale dynamikker universelle. Udfordringen er at integrere universelle dilemmaer med lokale løsninger, mens man samtidig respekterer kultur, tradition og lokale forskelle.”

Succesfuld byudvikling opnås, når de fem parametre forstærker hinanden og tillader mennesker og samfund at udvikle sig, forklarer Henrik Stener Pedersen.

”På trods af kompleksiteten handler byplanlægning om mennesker. Human kapital er jo trods alt en bys vigtigste styrke”.

Mere om "liveable" byer 

Læs det nye magasin Response om liveable cities

Hvorfor er København nomineret som årets europæiske miljøhovedstad? Se svarene i en kort film fra konferencen ”Sharing Urban Learnings”, som Rambøll lagde hus til. 

Læs mere om Rambølls Liveable Cities Lab

 

Læs mere

E-bog om bæredygtige samfund: 3 steps for resilient cities.

Hos Rambøll arbejder vi inden for hele spektret af transformerende by-tjenester. Vores e-bog bringer dig viden om socioøkonomi og inddragelse af interessenter.

Klik her og download vores e-bog: 3 steps for resilient cities.

Relaterede projekter:

Nordhavn

Nordhavn bliver en international rollemodel for bæredygtig udvikling. Med en unik beliggenhed og størrelse svarende til 625 fodboldbaner er Nordhavnen Skandinaviens største og mest ambitiøse byudviklingsprojekt i disse år. COBE, SLETH og Rambølls forslag er kåret som ét ud af tre vinderforslag i idékonkurrencen.

I alt 180 forslag fra hele verden blev indsendt. Den 2. marts 2009 udvælges det hold, der endeligt skal udarbejde den detaljerede masterplan for Nordhavn.

Bishan-Ang Mo Kio Park

Bishan-Ang Mo Kio Park er en af Singapores største og mest populære parker. Rambøll har redesignet hele parken og i den forbindelse omdannet en betonkanal til en naturlig vandgennemstrømning, der på fornemmeste vis integrerer vandet i parken og dermed øger områdets rekreative værdi.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918