Byer med plads til både vand og velfærd

Vand er i stigende grad på vej til at blive en mangelvare. Ikke kun på andre kontinenter, men også i Europa. Samtidig er effekterne af klimaforandringer en realitet, som alle efterhånden kan forholde sig til - men ikke alle kan håndtere. Især byerne er hårdt ramt. Et af det 21. århundredes mest afgørende spørgsmål lyder derfor: Hvordan skaber vi byer med plads til både vand og velfærd?

Kontakt

Jakob Kirkeskov

Jakob Kirkeskov

Direktør, Miljø & Sundhed
T: +45 5161 8607
Søren Hvilshøj

Søren Hvilshøj

International Water Director
T: +45 51618245

April 2012

Knap fem milliarder kroner og en god portion tryghed kostede skybruddet i sommeren 2011. Det satte for alvor klimatilpasning på dagsordenen i Danmark. Men Danmark står ikke alene med vandmasserne. Især Centraleuropa har været hårdt ramt de seneste 10-15 år, hvor vandet har kostet menneskeliv og et estimeret beløb på op mod ca. 25 milliarder euro.

Samtidig er manglen på drikkevand efterhånden så udtalt, at noget må gøres. Det gælder ikke kun på andre kontinenter, men også i Europa, hvor vandmangel har kostet europæerne mere end 100 milliarder euro de sidste 30 år grundet især tab af landbrugsproduktion.

Byer er både udfordring og mulighed

Især vores byer er udsatte. Kombinationen af flere ekstreme regnhændelser, oversvømmelser og flere mennesker i byerne med højere forbrug presser vores infrastruktur og vandressourcer. Samtidig udgør byerne helt enestående muligheder for at løse den globale vandudfordring.

Intelligent byplanlægning samt modernisering af den urbane vandinfrastruktur og beredskabsplaner kan sikre, at vi stadig har vand i god kvalitet og at vandet ender de rigtige steder, så borgere i Europa kan leve trygt med vandet i og omkring byerne.

Vi har allerede mange af løsningerne, men udfordringen kræver løbende nytænkning og udvikling af viden og teknologi til at kortlægge konsekvenserne og udvikle de rigtige løsninger. Se tre anbefalinger i boksen nedenfor.

Største udfordring i det 21. århundrede

Hos Rambøll betragter vi vand som en af det 21. århundredes største ingeniørmæssige udfordringer. Flere end 400 specialister arbejder hver dag på at skabe bæredygtige løsninger til gavn for samfundet. Mød nogle af dem i videoen herover og se vores referencer, der dækker hele vandkredsløbet fra Roskilde til Riyadh.

 

Tre anbefalinger til, hvordan man sikrer vandkredsløbet og skaber byer med plads til både vand og velfærd

Anbefaling 1: En god strategi kræver, at alle bliver hørt 

"Planlægning af nutidens tætte byer giver byplanlæggere noget at tænke over, fordi der stilles høje krav til bæredygtighed i hele infrastrukturen. Opgaven bliver ikke nemmere, når det handler om at håndtere regnvand, fordi løsningerne ofte kræver meget plads. En god strategi og diskussioner i de tidlige projektstadier om, hvordan man kan udnytte pladsen i byen bedst muligt, sikrer at alle interessenter bliver hørt. Hvis vi skal opnå byer med plads til både vand og velfærd er det nødvendigt med en helhedsorienteret tilgang med fokus på regnvandsaflednings-teknologi, risikoanalyser og landskabsarkitektur i kombination med gode informationssystemer, som sikrer at alle bliver hørt."

- Viveka Lidström, specialist, planlægning og strategi.

Anbefaling 2: Klimatilpasning skal tjene flere formål

"Der er ingen tvivl om at effekterne af klimaforandringer bliver stadig mere markante i fremtiden. Men man ved jo ikke præcist, hvor og hvordan de rammer. Derfor er det ærgerligt at stå med en investering, der kun er rettet mod klimatilpasninger. Rambølls motto er, at vi udfører klimatilpasningsplaner, der også har et andet formål. Klimatilpasningsplanerne kan f.eks. være med til at gøre et område mere attraktivt at bo i ved at skabe bedre legeområder, løse trafikproblemer eller skabe større biodiversitet."
 
- Christian Nyerup Nielsen, afdelingsleder for Klimatilpasning 

Anbefaling 3: Få styr på beredskabet før vandet kommer

"Med et godt beredskab i regioner, kommuner og forsyningsselskaber kan der dæmmes op for konsekvenserne af vandmasserne. Vi skal fremover indrette os på, at der kommer så meget regn, at tilbageløb fra kloakkerne vil dække kældre, veje og hele områder med urenset spildevand. De mulige konsekvenser er ud over institutionslukninger, hospitalsrømninger, nedbrud i den kollektive transport og vejlukninger også afledte konsekvenser i form af skadedyrsproblemer og smittefare fra bakteriefyldt spildevand. Derfor er det vigtigt at have en strategi for at minimere konsekvenserne af det ekstreme vejr, og en beredskabsplan til at håndtere, når oversvømmelserne sker."

- Annette Raben, afdelingsleder for Vand.

Søg mere viden om Urban Water udfordringerne

EU støtter både nationale og regionale klimatilpasningstiltag gennem en integreret og koordineret tilgang.

Problemerne med oversvømmelser i Europa vil med klimaændringerne blive større. Derfor har EU lavet en politik på området.

FN`s klimapanel beskæftiger sig blandt andet med konsekvenserne af klimaændringer og mulighederne for tilpasning.

Klimatilpasningsportalen klimatilpasning.dk udgør en del af platformen for den styrkede rådgivning, som indgår i regeringens klimatilpasningsindsats. På portalen er det også muligt at se grafisk præsenterede klimadata og finde information om regionale klimaforandringer i Danmark. Portalen indeholder desuden en række interaktive værktøjer.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) hører under EU. EEA er inddraget i udformning, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker i Europa.

OECD støtter både udviklede og udviklingslande med analyser og best practice inden for blandt andet vandområdet.

Læs mere

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918