C40: Byer handler hurtigere

I denne Q&A præsenterer Mark Watts, Executive Director for C40 Cities Climate Leadership Group, sit syn på verdens millionbyers rolle i den grønne omstilling.

By Jesper Toft Madsen, April 2015

1. Hvad er det, byer gør bedre end andre akøtrer, når det handler om at håndtere de globale ressource- og klimaudfordringer?

Byerne leder den globale kamp mod klimaforandringer af to hovedårsager.
Først og fremmest er de lokale, offentlige myndigheder i byerne tættere på de faktiske ydelser end nationale regeringer, hvilket gør dem i stand til at handle hurtigere og implementere mere ambitiøse bæredygtige løsninger – miljømæssigt som finansielt.

For det andet har byerne demonstreret en langt større villighed til at samarbejde med og lære af hinanden, hvilket C40 hjælper med at facilitere  via vores netværk af byer.

For eksempel viser vores research – Climate Action in Megacities 2.0 – at der i 2011 kun var 13 C40-byer, der havde indført busnetværk (som muliggør hurtig og billig offentlig transport, sammenlignet med mere forurenende biltrafik).  Kun to år senere, da vi lavede vores undersøgelse, og efter at have delt best practice-erfaringer, havde hele 29 C40-byer omfattende netværk af busser.

2. Hvor ser du det største potentiale for at optimere ressourceforbruget i byerne?

På kort sigt er der mest potentiale i at forbedre energieffektiviteten af bygninger, så de er billigere at opvarme i kolde egne og lettere at køle ned i varme klimaer. Modernisering af bygninger samt brugen af byggevedtægter, der sikrer at nybyggeri opfylder høje energikrav, sparer indbyggerne penge på elregningen og frigør samtidig kapital til investeringer i den øvrige infrastruktur.

Men i det lange løb vil byer kun kunne blive bæredygtige, hvis de får styr på byplanlægning og transport. Fremtidens velfungerende, CO2-neutrale byer vil være tætbebyggede og tætbefolkede, men samtidig mobile, fordi de er bygget op omkring gang-, cykel- og offentlig transport.r

3. Er det realistisk, at byerne kan trække hele læsset?

Beslutningstagere i byerne har vist sig dygtigere til at arbejde sammen om at tackle større globale problemstillinger end deres landspolitiske kollegaer. Borgmestre konkurrerer også, men i stedet for at bekæmpe hinanden med hære eller handelsbarrierer, kæmper de for at forbedre infrastrukturen og livskvaliteten for deres borgere i byen, så de er i stand til at tiltrække investeringer og de kvikkeste hoveder i en verden, der bliver mere og mere mobil og omskiftelig.

Byerne kan altså ikke trække hele læsset selv, når det kommer til at håndtere klimaforandringer. Men de er nok vores bedste håb i forsøget på at knække kurven på udledningen af drivhusgasser i de kommende år – noget som verdens forskere utvetydigt har fremhævet som en nødvendighed. Forhåbentlig vil det købe nok tid til, at den nødvendige internationale klimaaftale kan nå at materialisere sig.

Om C40

C40 er et globalt netværk af byer, der arbejder for at håndtere klimaforandringer ved at udvikle og implementere politikker og programmer, der genererer målbare reduktioner i både drivhusgasser og klimarisici.

Netværket blev dannet i 2005 af Londons forhenværende borgmester Ken Livingstone, og lavede i 2006 et samarbejde med the Cities Program, som er en del af tidligere præsident Clintons Climate Initiative (CCI). Netværket har en lang række partnere og sponsorer – herunder Bloomberg Philantropies, Realdania og Verdensbanken.

New York, Singapore og København er iblandt de 69 byer tilknyttet C40.

Læs mere

Response #2 2014: Optimising resources

The second issue of Response addresses how global society can approach resource scarcity by bringing smart, efficient and sustainable solutions to the table.


Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918