Her kommer skybruddet - men det kan få byer til at blomstre

Oprydningsarbejdet koster dyrt, når skybrud oversvømmer vejnet og får kloakker til at løbe over. Men ved at indrette sig intelligent kan byer i stedet udnytte de store vandmængder til at skabe merværdi.

Klimatilpasningsplanen i Kokkedal sørger også for, at borgerne får adgang til natur. SCHONHERR/BIG

Kontakt

Ulrik Lassen

Ulrik Lassen

Ingeniør
T: +45 5161 2952

Kristine Barenholdt Bruun, November 2015 

En sommeraften i august 2010 var Thomas Lykke Pedersen, borgmester i Fredensborg, på vej hjem, da en voldsom regn piskede på forruden og begyndte at oversvømme de omkringliggende gader. Sammen med føreren af bilen besluttede han sig for at holde ind til siden, stige ud og vade gennem de knæhøje vandmasser til et nærtliggende parcelhuskvarter, hvor haverne var oversvømmet og kloakkerne flød over. Beboerne havde brug for hjælp, og inden længe stod han i et oversvømmet hus med fjernsyn og stereoanlæg i armene. Elektronikken skulle i sikkerhed på første sal.

Det var mens, at han stod der, med apparaterne i armene, det gik op for ham, at hvis byen skulle undgå at blive udsat for ligeså fatale følger igen, måtte der handles:

”Det er det voldsomste skybrud, Kokkedal har oplevet, og det var en forfærdelig øjenåbner. Vi blev nødt til at evakuere flere af vores indbyggere. Jeg ville ønske, at vi havde klimatilpasset byen lagt tidligere,” siger borgmesteren, imens han husker tilbage på 2010-begivenhederne fra sit kontor i Kokkedal. 

Den Blågrønne Haveby

I dag har borgmester Thomas Lykke Pedersen kastet sig ud i at gennemføre Danmarks hidtil største klimatilpasningsplan, der går under navnet ”Den Blågrønne Haveby”. Ikke alene beskytter planen mod vandskader. Den skaber også merværdi for indbyggerne både visuelt, socialt og sundhedsmæssigt; bl.a. ved at styre vandet, så det løber derhen, hvor man gerne vil have det.

Jens Veggerby, ekspert i klimatilpasning og oversvømmelser i Rambølls division for vand, og en af de bærende kræfter bag projektet ”Den Blågrønne Haveby”, forklarer:

”Vi håndterer regnvandet og bruger det til visuelle og rekreative formål i byen. De mest centrale dele af klimatilpasningsplanen er udvidelsen af en eksisterende å, genoprettelsen af de oprindelige vandløb og etableringen af en form for floddelta, der kan lede vandet sikkert gennem byen”.

Sammen med et hold bestående af landskabsarkitekter fra Schønherr og rådgivende ingeniører fra Rambøll arbejder Jens Veggerby på at forvandle Kokkedal til en klimasikker by ud fra en tilgang, der tager højde for økosystemet og skaber en såkaldt blå og grøn infrastruktur, som gavner byen på flere fronter.

Asfalt og beton forværrer oversvømmelserne

Kokkedal er langt fra et enestående tilfælde. Over hele verden udvikler byer klimatilpasningsplaner for at dæmme op for nutiden og fremtidens klimarelaterede udfordringer. Og det er med god grund. FN’s Climate Change Strategy 2014-2019 forudser, at stigende vandstand i havene, større regnmængder, oversvømmelser, kraftigere storme og mere ekstreme temperaturer alle er faktorer, der vil påvirke de hundredemillioner af mennesker, som bor i udsatte byområder.

Ifølge FN’s Climate Change Strategy er verdens byer tvunget til at tilpasse sig klimaændringerne, hvis de vil slippe for fatale følger. Men hvordan? Og kan man klimasikre så klogt, at værdifulde synergieffekter gør det til en langt mere rentabel forretning end ved blot at fokusere på at få vandet ud af byen?

Luna Khirfan, professor i Urban Planning og Design, University of Waterloo, Ontario, forklarer:

“En hver by har sine egne sårbarheder, som man skal tage højde for, men når det er sagt, bifalder jeg et hvert initiativ, der baserer sig på økosystemet, og som byer kan drage nytte af; f.eks. ved at høste regnvand eller skabe grønne områder fremfor uigennemtrængelige materialer som asfalt og beton, der ikke alene tiltrækker og reflekterer varme, men som også forværrer oversvømmelser”.

Hun fortsætter:

”Når man baserer en tilpasningsplan på økosystemet, forbedrer man også livskvaliteten for borgerne, fordi de grønne områder skaber mere behagelige, rekreative og smukke områder, som beboerne kan samles om og være stolte af.”

 

Når grønt og blåt skaber social sammenhæng

I Kokkedal kæmper indbyggerne ikke bare med konsekvenserne af skybrud. Store dele af byen er nedslidt og splittet i sociale lag, og samtidig har byen ry for at være plaget af ungdomskriminalitet. For at bekæmpe problemerne har borgmester Thomas Lykke Pedersen sikret, at en central del af klimatilpasningsplanen samtidig skaber tryghed og samhørighed ved at bruge vand og grøn bevoksning til at lave udendørsområder, der kan bringe folk sammen og samtidig give området et hårdt tiltrængt løft.

”Attraktive områder, interaktion mellem beboerne og åbne områder, der føles trygge, er grundpillen i klimatilpasningsplanen. Samtidig håber vi, at det vil give vores indbyggere noget de kan være stolte af og en positiv fortælling om deres by,” fortæller borgmesteren.

Professor Khirfan ser Kokkedal som det perfekte eksempel på en intelligent og økosystemsbaseret tilgang til klimatilpasning, fordi den fokuserer på at lede overfladevand gennem grønne områder, søer, genoprettede åer og regnvandsbassiner, der alle er med til at skabe værdi for beboerne og miljøet.  

Kokkedal har givet sig selv et ekstra lag af blågrøn infrastruktur – en fjerde dimension af vand og grønt, der sikrer både klimatilpasning og smukke fællesområder.

Jens Veggerby, Rambølls ledende ingeniør på projektet, er enig i, at det giver mening at se på regnvand som et aktiv snarere end en ulempe.

”Vand er en værdifuld ressource, og klimatilpasning handler om at minimere de negative konsekvenser og så få mest muligt ud af de meget positive muligheder, det medfører,” forklarer han og fortsætter:

”Vores mål er at etablere en visuel og social forbindelse mellem vandet i parkerne og boligområderne ved at lade vandet flyde imellem bygningerne. Det er ikke bare æstetisk flot men skaber også et bedre økosystem, en social sammenhængskraft, øgede ejendomspriser og bedre trivsel i byen,” forklarer han.

 

Færdigt i 2017

I Kokkedal er første fase af klimatilpasningsprojektet allerede gennemført. Borgmester Thomas Lykke Pedersen spadserer gennem det blågrønne område. Den genoprettede å løber på hans venstre side, og han krydser et af de nyoprettede regnvandsbassiner via en lille træbro. Bassinet ligner til forveksling en naturlig sø, komplet med siv og dunhammere, summende insekter og småfisk, der spjætter lige under vandspejlet. Han stopper op
og peger på en gruppe af parcelhuse, som ligger tæt på åen og det klimatilpassede område:

”De huse der, det er dem, der blev hårdest ramt i 2010. Nu har vi bygget et dige og gjort floden bredere. Forhåbentlig vil det betyde, at vi ikke ser de skader igen, som vi så i 2010,” siger han og træder ned fra broen og hen på den nylagte gangsti.

Borgmesteren går et par hundrede meter videre til enden af det blågrønne område og går ind i et slidt boligområde med grå beton og asfalt:

”Vi er endnu ikke begyndt her endnu, men når det står færdig i 2017, vil vandet samles her og blive ledt videre mellem bygningerne, og der vil komme nye planter og kirsebærtræer. Jeg tror, indbyggerne i Kokkedal bliver stolte af resultatet”.

Læs mere om Rambølls ydelser inden for klimatilpasning og stormflodssikring

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918