Landvindmøller: global viden, lokalt fokus

Efterspørgslen på vindenergi har aldrig været større og prisen bliver stadig billigere. Men planlægningen og konstruktionen af en vindmøllepark er en kompleks opgave, der kræver grundige overvejelser.

Onshore vindmøllepark

Contact

Af Christina Jørgensen og Michael Rothenborg, maj 2017

Selvom prisen på energi fra havmøller falder støt, er vindmøller på land stadig billigere – til tider endda konkurrencedygtigt med kul.

Således viser flere prognoser at det store vækstpotentiale for landvindmøller fortsætter. Den Internationale Energi Organisation (IEA) forudser for eksempel en vækst på næsten 40 % på blot 4 år, fra 433 GW i 2016 til 602 GW i 2020. Væksten vil være størst i udviklingslande, men selv i relativt modne markeder som Europa, vil der være en vækst på over 20 %, fra 141 GW til 170 GW.

Planlægningen af landvindmølleparker er imidlertid en stadig større udfordring. Smarte energisystemer er nødvendige for at optimere brugen af vindenergi. Og at optimere selve vindmølleparken er langt fra let. Lovgivning og det omgivende miljø danner et kompliceret net af politiske, miljømæssige, og socioøkonomiske udfordringer.

”I mange EU medlemslande oplever vi store lovgivningsmæssige udfordringer i forhold til vindmølleparker.” udtaler Benjamin Wilhelm, talsmand for WindEurope - tidligere kendt som ’The European Wind Energy Association’. ”I det sydlige Tyskland, for eksempel, skal afstanden mellem en vindturbine og beboelsesområder være mindst 10 gange spidshøjden. Og i Storbritannien er vi udfordret af, at vi ikke kan bygge højere end 125 meter” fortsætter han.

Lokalt ejerskab og samarbejde

Ifølge Benjamin Wilhelm vil et bedre og tættere samarbejde mellem politikere, borgere og vindmølleindustrien kunne planlægge og ikke mindst skabe de bedste tekniske løsninger.

Stefan Chun, afdelingsleder i Rambøll Energy er enig.

”At involvere de lokale borgere er essentielt i planlægningen på dette område - og det er noget, der ikke rigtigt er blevet arbejdet med førhen.” udtaler Stefan Chun.

”At gøre lokalsamfundet til en del af udviklingsprocessen fremmer opmærksomheden om planlægningen og skaber ejerskab og samarbejde.” fortsætter han.

Ved planlægningen skal der desuden tages hensyn til en række andre forhold., bl.a.at de miljømæssige evalueringer nu ikke kun omfatter vind og grundvandsberegninger, men også geofysiske og geotekniske analyser.  
 
Og under udviklingen af et komplet vindenergisystem skal planlæggerne tilgodese alt fra design af aerodynamiske vinger og styring til de understøttende strukturer og fundamenter. Desuden skal infrastrukturen og sikkerhedsforanstaltninger omkring byggepladen også tages med i overvejelserne.

Vindenergi i tal:

  • 10,4 % af Europas elektricitetsbehov blev i 2016 dækket af vindenergi
  • 14,9 % af Europas elektricitetsbehov vil i 2020 være dækket af vindenergi (12 % landvindmøller og 2,9 % havvindmøller)*
  • 27,5 milliarder Euro blev investeret i udviklingen af vindenergi i 2016 (5 % mere end den totale investering i 2015)
  • 51 % af den totale energikapacitet i 2016 kom fra vindmøller.

Kilde: WindEurope, World Wind Association.

*NB: Tallene er muligvis underestimeret, da prognosen ikke har forudset det drastiske prisfald i anden halvdel af 2016 og første halvdel af 2017.

En vindmøllepark er ikke en isoleret ø.

Når en landvindmøllepark skal opføres, skal faktorer som: landskab, vegetation, grundvand, vind- og jordforhold tages med i overvejelserne på lige fod med lovgivning, infrastruktur, afstanden til nærmeste bebyggelse, sikkerhed på byggepladsen samt forbindelse til el-nettet.

Relateret artikel

How to build a smart energy system

Flere og flere lande, regioner og byer udarbejder energistrategier. Det kræver kompleks planlægning - især hvis målet er at være fossilfri og omkostningseffektiv.


Læs mere her (engelsk artikel)

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918