Regnvand fra grønne arealer bør regnes med i dimensioneringen af kloakrør

Vi bør blive bedre til at tage højde for det regnvand, der løber til kloakkerne fra grønne områder, når vi beregner kloakkernes størrelser og kapacitet. Det mener Steffen Davidsen fra Rambøll, der netop har fremlagt sit budskab for en gruppe eksperter i Prag.

Visualisering af Skydebanehaven

Kontakt

Steffen Davidsen

Steffen Davidsen

Ingeniør
T: +45 5161 3534
Michael Fabritius Tengnagel

Michael Fabritius Tengnagel

Ingeniør
T: +45 51618594

Af Martin Zoffmann, september 2017

Efter en sommer fyldt med regnskyl og skybrud, er det de færreste, der efterhånden løfter et bryn, når store mængder regnvand stuver sig sammen på terræn og tager sig god tid til at sive ned i den nærmeste kloak.

I mange tilfælde skyldes de midlertidige oversvømmelser, at der simpelthen bare falder rigtig meget regn på rigtig kort tid. Men i nogle tilfælde skyldes de også, at de modeller, der i Danmark benyttes til at beregne tilstrømningen til kloakkerne – og dermed størrelses- og kapacitetskrav til kloakkerne – udelader en væsentlig faktor; nemlig det regnvand, der strømmer ud fra grønne områder.

”Det lyder måske underligt, men det modelgrundlag, som vi i Danmark benytter til at beregne regnvandskloakkernes størrelse og kvalitet, tager faktisk ikke altid højde fra for det vand, der strømmer til kloakken fra eksempelvis en park,” siger Steffen Davidsen, ingeniør med speciale i klimatilpasning hos Rambøll, og uddyber:

”Fordi grønne områder netop anvendes til at forsinke eller lade regnvandet sive naturligt ned gennem jorden har det længe været en antagelse, at grønne områder ikke leder betydelige mængder vand til kloakkerne. Men den antagelse svare bare ikke til, hvad vi ser i virkeligheden og i takt med, at der generelt etableres flere parker og grønne områder i disse år, begynder det at blive mere nødvendigt at inddrage ‚parkvandet‘ i modellerne. ”

Når de tekniske løsninger beror på grundig inddragelse af borgerne

Steffen har netop leveret sine pointer på den internationale konference ICUD (International Conference in Urban Drainage) i Prag, hvor han deltog i regi af sit studie på DTU. Også Steffens kollega fra Rambøll, Michael Tengnagel, gav en præsentation. Med projektet Nørrebrosjælen som case fortalte Michael Tengnagel om, hvordan bred og grundig borgerinddragelse kan resultere i tekniske løsninger, der matcher borgernes ønsker og behov.

ICUD-konferencen regnes for at være verdens førende konference for eksperter i afløb i byområder.

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918