Sådan bygger man et bedre boligmix

Det er muligt at lave renoveringsprojekter, der er både miljømæssigt, social og økonomisk bæredygtige. Det sker bl.a. i et belastet boligområde på den københavnske vestegn.

Ellebo

Kontakt

Christian Bodekær Thomsen

Christian Bodekær Thomsen

Projektleder / designingeniør
T: +45 5161 6531

Af Michael Rothenborg og Andrew Somerville, november 2017

”365 arbejdsdage”.

Det er teksten på den store presenning, der indkapsler de laksefarvede boligblokke i ’Ellebo’ i Ballerup på den københavnske vestegn. 

Presenningen i sig selv er dyrere end traditionelle stilladser, men som teksten viser, kan du arbejde 365 dage om året – fordi den beskytter meget effektivt mod vejr og vind. 

”Derudover har du også den fordel, at du kan renovere facade og de øverste lejligheder i blokken på samme tid. Så hvis man analyser de samlede omkostninger, kan den dyrere overdækning betale sig”, fortæller Christian Bodekær Thomsen, projektleder og Designingeniør i Rambøll. 

Presenningen er bare et af eksemplerne på de fordele, som den storstilede renovering har med til disse 276 lejligheder – i et projekt, der både er økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt. 

Skal undgå svamp 

Tag for eksempel de nye altanrum – eller vinterhaver – et velkendt koncept i Storbritannien, som hovedarkitekten på Ellebo-projektet Adam Kahn har bragt med sig til Ballerup. 

Når du laver en vinterhave, får du ikke kun et nyt rum til at dyrke planter eller slappe af i. Du får også en isoleret buffer mellem lejligheden og den udendørs del af altanen, som minimerer det store varmetab, der ellers er karakteristisk for denne type 1960’er-byggeri. 

Det, kombineret med en forøget isolationsgrad af ydermurene og lofterne, vil reducere beboernes energiregninger markant. 

”Men du skal jo også tage hensyn til indeklimaet, hvor der kan komme risiko for svamp eller andre problemer med fugtighed. Når vi for eksempel bruger Energiklasse A-vinduer, bliver vi nødt til samtidig at optimere ventilationen”, forklarer Christian Bodekær Thomsen. 

Mere varierede indkomstgrupper 

Alle de nye altaner vender ud mod det grønne gårdområde i midten af boligkarreerne; det skal være med til at bringe beboerne tættere sammen. Det grønne område har også klimasikrings-tiltag, hvor regnvand bliver opsamlet for at minimere risikoen for vand i kældrene. 

På toppen af de fire blokke bygger Rambøll og partnere nye penthouse-lignende lejligheder med højere husleje. Det er en del af forsøget på at få et mere varieret mix af beboere i Ellebo: Man får folk med højere indkomster ind, men holder samtidig huslejen nede på et rimeligt niveau i de øvrige lejligheder. 

Et nyligt forskningsstudie fra Kraks Fond har dokumenteret, at forsøgene på at højne levestandard og renomme for socialt belastede boligområder rent faktisk kan bære frugt, bl.a. i form af lavere arbejdsløshedsrate. 

Holistisk renovering i San Francisco: 

I udkanten af San Francisco er Rambøll involveret i et andet, større renoveringsprojekt, der også er både økonomisk, miljømæssigt og socialt bæredygtigt: Hunter’s Point husede engang et skibsværft og det ikoniske Candlestick Park baseball-stadion (hvor The Beatles spillede deres sidste koncert i 1966). 

I årtier blev Hunter’s Point nærmest negligeret, det var socialt belastet og domineret af lavindkomster, men nu opgraderes området med bl.a. 12.000 nye boliger for at give plads til flere forskellige indkomstgrupper, samt butikker, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og rekreative områder. 

Projektet er udfordrende, ikke mindst fordi noget af jorden er ret forurenet. Rambøll har derfor måttet modellere og risikovurdere uhyre detaljeret- samt sørge for behørigt at inddrage borgerne - for at fastslå, hvordan man kan beskytte dem bedst muligt. 

Related articles

A good life in a healthy city

Flere of flere mennesker bor i byer. Det skaber både muligheder og udfordringer, der skal afbalanceres nøje for at opretholde bæredygtig udvikling. Læs mere her (engelsk artikel).

Rambøll Danmark

Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel: +45 5161 1000
Fax +45 5161 1001

Mail: ramboll@ramboll.dk

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918