Storbritannien skruer op for fjernvarmen

Den britiske regering vil bruge 370 millioner euro på at booste energieffektiviteten i boliger og virksomheder. Kunderne har brug for planlægnings-ekspertise på alle niveauer.

Af Michael Rothenborg, maj 2017  


I mange år gik det meget trægt med at implementere fjernvarme i Storbritannien, men det har ændret sig markant. Regeringen har besluttet at investere omkring 370 millioner euro de næste fem år i initiativer, der skal holde briterne varme på den klimavenlige måde. 

Pressemeddelelsen fra regeringens afdeling for energi og klimaændringer nævnte specifikt, at de havde fået inspiration fra Norden: 

“Fjernvarme-netværk er allerede udbredte i skandinaviske byer. Og med et potentiale for at reducere varmeudgifterne med mere end 30 procent for nogle husstande er denne investering spændende nyt for landets byer,” skrev afdelingen i juni, 2016. 

Den reference giver Rambøll et rigtig godt salgsargument. 

”Vi henviser klart til vores danske oprindelse og langtidskendskab til fjernvarme”, siger Crispin Matson, chef for Rambølls britiske afdeling for energisystemer.

5.000 Wembley-hjem

Han tilføjer, at kunderne søger planlægnings-ekspertise fra det helt overordnede makroniveau og ned til de små detaljer: 

“Vi har specielle produkter og services, for eksempel detaljeret design af rørføringen, beregning af stress-belastning og varmepumper der kan udnytte overskudsvarme fra industrien,” siger Crispin Matson.

Samtidig må planlægningen binde det strategiske niveau (regeringens mål) sammen med ingeniørdetaljerne (det tekniske potentiale). Rambøll er i færd med at planlægge et fjernvarme-netværk rundt om Wembley stadion (foto) med mere end 5.000 boliger – et af de største projekter af sin art siden OL i London 2012.

Teknisk chef Johan Liebenberg fra udviklings- og investeringsvirksomheden Quintain siger, at han er “meget glad for at bringe dansk fjernvarme-ekspertise til Wembley Park”.  

“Det er især Rambølls ekspertise og erfaring inden for fjernvarmerør, der har været essentiel,” siger Johan Liebenberg.

Going underground

I en anden stor opgave er Rambøll med til at forsyne mere end 15.000 boliger på Greenwich-halvøen i øst-London med fjernvarme. Når det netværk er fuldt udbygget, vil det spare mere end 20.000 ton CO2 årligt.
Og i et pionerprojekt opsamler Rambøll overskudsvarme fra en skakt på Northern Line undergrunden og bruger varmepumper til at opgradere temperaturen fra 18-28 grader til cirka 80. Dermed bliver yderligere 500 hjem i bydelen Islington koblet på Londons centrale fjernvarmenet. 

En rapport fra myndighederne konkluderer, at 70 procent af storbyens varmebehov kunne leveres, hvis man udnyttede al spildvarme. 

London er naturligt nok stedet med det største fjernvarme-potentiale i Storbritannien, ikke mindst efter at borgmesteren har inkorporeret det i en række udviklingsplaner. Men der er også projekter i andre byer, Rambøll har for eksempel bygget et helt nyt netværk i Sheffields centrum. 

Den britiske regering har skåret ned på andre planer og projekter, der skulle nedbringe CO2-udledningen, men har tværtimod optrappet og fremskyndet fjernvarme-planerne, ikke mindst fordi systemerne er meget rentable. Investeringen på 370 millioner euro skal frem mod 2030 forhøje andelen af bygninger i fjernvarmenetværket fra 2 til 18-20 procent.

Relaterede artikler

Detaljeret energiplanlægning sparer penge og CO2

Et stigende antal amerikanske byer forsøger at nedbringe deres CO2-udledning. Fjernvarme og fleksibel brug af energikilder er en rentabel måde at gøre det på. Energiprofessor ser et kæmpe potentiale.
Læs mere her.

How to build a smart energy system

Flere og flere lande, regioner og byer laver energistrategier. Det er en kompleks planlægningsopgave, især hvis målet er at være fossilfri og omkostningseffektiv.
Læs mere her (engelsk artikel).

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites