Vi har brug for at styrke ressourceeffektiviteten

Produktion og forbrug skal være mere bæredygtigt – og samtidig omkostningseffektivt.

Af Michael Rothenborg 

Tekstilindustrien er den mest forurenende industri i verden, næstefter olieindustrien, med et vandforbrug kun overgået af landbruget og brug af 25% af verdens kemikalier. 

Disse tal fra FN, Huffington Post og andre kilder indikerer, at hvis verden både skal opnå økonomisk vækst og bæredygtig udvikling skal vi reducere vores økologiske fodaftryk ved at ændre måden, vi producerer og forbruger varer og ressourcer.

Ifølge FN kræver det mere effektiv forvaltning af naturressourcer, bedre muligheder for bortskaffelse af miljøskadelige stoffer og mindre brug af kemikalier. Industrier, virksomheder og private forbrugere bør også både reducere og genbruge affald og omsætte mere af affaldet til energi. 

Designet til bæredygtighed 

Global direktør for Bæredygtighed i Rambøll Environment & Health, Lisa Grice, understreger, at omkostningseffektiv bæredygtighed er mulig. 

”Omkostningerne ved ineffektiv forvaltning af ressourcer kan ofte ikke spores i den umiddelbare pris på ressourcen, men derimod i alle de sideløbende processer”, påpeger hun. 

”For eksempel har vand ofte en lav umiddelbar pris for forbrugerne. Men hvis man medregner de tilknyttede omkostninger til spildevandsafledning, udledningstilladelser, kemikalier til vandrensning, arbejdskraft og brug af energi til at transportere, rense, opvarme eller nedkøle vand, såvel som omkostningerne til at bevare den dyrebare ressource bliver det hurtigt et andet regnestykke. Og det er endda før fordelene ved et bæredygtigt system for lokalsamfund og økosystemer er taget med i vurderingen.” 

Hun tilføjer, at Rambøll nu har kunder, der arbejder på at ”designe bæredygtigt”. Det betyder bl.a. design af produkter, hvis materialer kommer fra brugte produkter og som ved slutningen af deres brugstid igen kan anvendes til nye produkter. 

”På den måde bliver produktet og dets ressourcer del af en vugge-til-vugge produktionsfilosofi”, siger Lisa Grice. 

Gør tekstilindustrien grønnere

Rambøll har lavet en undersøgelse for Nordisk Ministerråd for at kaste lys over hvad der sker med brugte tekstiler, der er blevet indsamlet til genanvendelse. Undersøgelsen omfattede den første kortlægning af brugte tekstiler i Norden nogensinde, og undersøgte tekstileksportens indvirkning på miljøet samt affaldshåndtering, beskæftigelse og andre aspekter af lokaløkonomien i de pågældende lande. 

Sammen med International Solid Waste Association (ISWA) har Rambøll også hjulpet det internationale tøjmærke G-Star Raw til at blive mere bæredygtige. Producenter og designere fra G-star blev enige om fem fremtidige forpligtelser, og eksperter inden for affaldshåndtering støttede disse med fem anbefalinger til producenter, der ønsker at være en del af cirkulær økonomi.

Related articles

Creating solutions for global challenges

Engineering consultancies have a major role to play in solving some of the world’s biggest challenges, according to experts.  Read more here.

Smart choices drive smart cities

To improve mobility in cities without increasing air pollution and CO2 emissions, transport systems need to be holistic and integrated. Read more here.

A good life in a healthy city

More and more people are living in cities. This creates both opportunities and challenges – which need to be carefully balanced to maintain sustainable development. Read more here.

Climate projects with additional benefits

The cost of investing in climate projects is much less than doing nothing. But investments must be made through integrated masterplanning and crosssector innovation. Read more here.

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918