Corporate Responsibility

Rambøll har gennem mange år påtaget sig ansvar, der matcher vores rolle som international videnvirksomhed. Med tiltrædelsen af FNs Global Compact har vi forpligtet os til løbende at implementere Global Compacts ti principper i vores virksomhed.

Kontakt

Hanne Bay

Group Compliance Director
T: +45 5161 8048
M: +45 5161 8048

Karin Maria Gros Østergaard

Executive Management Assistant
T: +45 51618289

Vores ansvar gælder over for medarbejdere, kunder, aktionærer og andre forretningspartnere. Men det betyder også, at vi skal stræbe efter at sikre, at vores ydelser bidrager til en bæredygtig udvikling, som gavner mennesker og samfund verden rundt.

FNs Global Compact

Ramboll tiltrådte FNs Global Compact i januar 2007. Tiltrædelsen lå i naturlig forlængelse af vores værdier, vores forpligtelse til at levere bæredygtige løsninger til mennesker og samfund og det tiltagende behov for fælles Corporate Responsibility (CR) mål og procedurer i Rambøll.

FNs Global Compact er verdens største initiativ for virksomheders samfundsmæssige ansvar. Global Compact giver retningslinjer for, hvordan virksomheder kan bidrage til løsningen af de sociale og miljømæssige udfordringer, som følger af globaliseringen. Med tilslutningen til FNs Global Compact forpligter vi os som virksomhed til at tilpasse vores virke og strategier til ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Det giver os mulighed for at tage en etableret og globalt anerkendt policy ramme i brug, så vi kan udvikle, implementere og fremlægge målsætninger og praksisser til gavn for miljø, sociale forhold og samfund.

Vedvarende og omfattende fokus på CR

Vores deltagelse i FNs Global Compact giver os mulighed for at øge vores CR-aktiviteter og styrke fokus på og information om alle igangværende CR-aktiviteter til gavn for vores interessenter. Hvert år afrapporterer vi de fremskridt, vi har gjort, med hensyn til CR og opsætter mål for forbedring i de kommende år. Som deltager i FNs Global Compact bestræber vi os kontinuerligt og på omfattende vis på at fremme Global Compact principperne gennem vores virke.

Læs Corporate Responsibility rapporter

UN Global Compact


UN Global Compact

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites