Global Commitment

Den fundamentale vilje til at opføre sig ordentligt over for kunder, medarbejdere og samfundet er en del af Rambølls arv. For at sikre at vi altid udviser en etisk adfærd, har vi gjort etiske retningslinjer til en integreret del af vores organisation. Derfor er Rambøll fortsat fokuseret på at udvise ansvarlig adfærd overfor mennesker, miljøet og samfundsøkonomien, og vi bestræber os på at tilbyde og promovere ydelser og løsninger, der bidrager til bæredygtig udvikling.

Kontakt

Hanne Bay

Group Compliance Director
T: +45 5161 8048
M: +45 5161 8048
Jeanet Hornemann Johansen

Jeanet Hornemann Johansen

Compliance Manager
T: +45 516 16131
M: +45 516 16131

Rambølls Global Commitment er en hensigtserklæring, der beskriverer vores tilslutning til Corporate Responsibility. Global Commitment er baseret på vores grundlæggende værdier og vores respekt for internationalt anerkendte principper om menneskerettigheder, bevaring af miljøet og kampen mod korruption.

Vi indretter vores virke efter vores Global Commitment og tænker den ind i vores kernestrategier og daglige drift. Vi underviser vores ansatte i ansvarlig erhvervsadfærd og kommunikerer aktivt Rambølls Global Commitment både internt og eksternt.

Code of Conduct

Vores Code of Conduct angiver standarder for etisk forretningsadfærd for at forebygge korrupt eller uredelig adfærd. Det fastlægger de generelle retningslinjer, der skal overholdes for at kunne leve op til vores etiske standarder for god forretningsskik.

Code of Conduct er baseret på internationale retningslinjer udarbejdet af International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) og FNs Global Compact. Code of Conduct gælder for alle forretningsenheder i Rambøll og også for underleverandører og partnere i forbindelse med projekter, der udføres i samarbejde med os. Code of Conduct udgør rygraden i vores Business Integrity Management System (BIMS). Vores BIMS er baseret på FIDICs BIMS retningslinjer.

Whistleblower

For at give alle medarbejdere mulighed for at informere om mulig ulovlig adfærd og uetiske hændelser i virksomhedens forretningsudøvelse har vi etableret en fælles whistleblower funktion. I dag er whistleblower funktionen et direkte link til vores koncernchef.

Lokale commitments

Vi er medlem af Netværk for Miljømærket indkøb, et netværk af virksomheder i Danmark, som sætter fokus på miljø i de indirekte indkøb. Indirekte indkøb udgør en væsentlig del af vores indkøb og dermed vores miljøpåvirkning. Derfor er det vores mål år for år at øge andelen af miljømærkede indkøb, når vi vælger varer og services. Det er en del af vores miljøpolitik, at vi med vores professionelle indkøb bidrager til en bæredygtig udvikling.

Hør mere om Rambølls indkøb i relation til miljømærkning/Svanemærkning i denne video:

Ydermere er vi medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, hvis formål er at udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og anlægssektor.

Læs mere

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Rambøll er medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, hvis formål er at udvikle samfundsansvaret i den danske bygge- og anlægssektor.

Lær mere om Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar på deres website

Netværk for Miljømærket indkøb

Rambøll er medlem af Netværk for Miljømærket indkøb, et netværk af virksomheder i Danmark som sætter fokus på miljø i de indirekte indkøb.

Læs mere på netværkets website

Rambøll

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Tel:+45 5161 1000
Fax:+45 5161 1001

CVR numre

CVR numre

Rambøll Danmark
35128417

Rambøll Energi
35128417

Rambøll Gruppen
10160669

Rambøll Management Consulting
60997918

Other sites

Other sites